Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
NCZ 2 inter-levensbeschouwelijke dialoog en boekgodsdiensten23922/1521/1718/1/38
Studiegids

NCZ 2 inter-levensbeschouwelijke dialoog en boekgodsdiensten

23922/1521/1718/1/38
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Niet-confessionele zedenleer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Saey Mark
Andere co-titularis(sen): Martin Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 12.03.2018 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 35,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
De actuele maatschappelijke relevantie van de heilige schriften van de drie boekgodsdiensten kunnen aantonen
De islam kunnen typeren
filosofische en wetenschappelijke theorieën over het ontstaan van godsdienst kunnen weergeven
Het Christendom kunnen typeren
Het Jodendom kunnen typeren
Het ontstaan van de boekgodsdiensten historisch en/of sociologisch kunnen verklaren
Verbanden tussen de drie boekgodsdiensten kunnen verduidelijken
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Opvattingen m.b.t. het bestaan van god en het godsdienstig wereldbeeld kritisch kunnen analyseren

Leerinhoud

Deze cursus legt historische en inhoudelijke verbanden tussen levensbeschouwingen in het algemeen en jodendom, christendom en islam in het bijzonder. De leerstellingen van deze drie godsdiensten worden belicht vanuit een vrijzinnig-humanistisch, wetenschappelijk en kritisch perspectief.

Studiematerialen (lijst)

Cursus NCZ 2 Inter-levensbeschouwelijke dialoog en boekgodsdienstenVerplicht€ 6,45
  • Auteur: J. Van Vaek
Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
de ongelovige Thomas heeft een punt - handleiding voor kritisch denkenVerplicht€ 22,50
  • Auteur: Braeckman, Boudry

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

aanbevolen studiemateriaal

1. Bijbel, de Nieuwe Bijbelvertaling: Heerenveen, uitg. Jongbloed, 2012 (ISBN 978 90 8912 054 0)(+/- 20€)

2. Leemhuis, Fred: "Koran, Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst." , Antwerpen, uitg. Unieboek – Het Spectrum, 1989 (ISBN 978 90 0032 128 5) (40€)

Met het aanbevolen studiemateriaal kan de student zich facultatief verder verdiepen. Zij ontwikkelen de zin voor het raadplegen van primaire bronnen. Dit studiemateriaal kadert in de interlevensbeschouwelijke dialoog en de professionalisering van een leerkracht levensbeschouwelijke vakken en dragen bij tot levenslang leren.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
  • Omschrijving: Wandeling door joodse buurt / synagoog / moskee Kosten voor de student 15 euro
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets80,00Mondeling examen met open vragen, gesloten boek. Voor meer gedetailleerde informatie over dit examen wordt verwezen naar de studiewijzer.
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)10,00Groepsopdracht voor 3 à 4 studenten. Afwezigheid tijdens het deelexamen, op het moment dat deze opdracht moet worden gepresenteerd moeten worden gewettigd in overeenstemming met artikel 14.5 en artikel 14.6 van het OER. Ongewettigde afwezigheid en/of niet indienen van deze taken kan leiden tot 0/10 voor dit deelcijfer. Dit deelcijfer kan niet worden overgedragen naar de tweede examenkans.
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00Individuele opdracht. Laattijdige indiening van deze opdracht door afwezigheid moet worden gewettigd in overeenstemming met artikel 14.5 en artikel 14.6 van het OER. Ongewettigde afwezigheid en/of niet indienen van deze opdracht kan leiden tot 0/10 voor dit deelcijfer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets90,00Mondeling examen met open vragen, gesloten boek. Voor meer gedetailleerde informatie over dit examen wordt verwezen naar de studiewijzer.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off10,00individuele opdracht die geëvalueerd wordt als een deelexamen, in te dienen op het mondeling examen zelf. Indien de student geslaagd was voor deze opdracht tijdens de eerste examenkans, kan het cijfer worden overgedragen naar deze tweede examenkans.