Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Begeleide beroepspraktijk 2 PKV muziek23965/1521/1718/1/45
Studiegids

Begeleide beroepspraktijk 2 PKV muziek

23965/1521/1718/1/45
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Project Kunstvakken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Cornelis Hans
Andere co-titularis(sen): Claeys Anthony, Johnson Tom, Laurent Marleen, Roland Kristien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 23.10.2017 (Volledig academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk 1 OF eerder ingeschreven voor Begeleide beroepspraktijk 1.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
neemt de beginsituatie van de leerlingen als uitgangspunt
Interactie: de klas managen
creëert een omgeving die tot leren stimuleert
creëert een veilig leerklimaat
Interactie: diversiteit hanteren
creëert een veilig leerklimaat
stimuleert leerlingen tot actieve inbreng
Interactie: inspirerend coachen
drukt zich expressief uit op niveau van de leerlingen (lichaamstaal)
formuleert operationele lesdoelstellingen
stimuleert leerlingen tot actieve inbreng
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
bevordert woordenschatverwerving
Interactie: taal ontwikkelen
bevordert woordenschatverwerving
controleert het bereiken van de lesdoelen tijdens elke les
drukt zich expressief uit op niveau van de leerlingen (lichaamstaal)
Geeft heldere instructies TD 2
kan een les geven in functie van de vooropgestelde lesdoelen
spreekt en schrijft standaardtaal
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
beheerst de vereiste leerinhouden
creëert een omgeving die tot leren stimuleert
stimuleert leerlingen tot actieve inbreng
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
integreert feedback in eigen handelen
neemt de beginsituatie van de leerlingen als uitgangspunt
structureert leerinhouden
Leerbevordering: doelgericht werken
creëert een veilig leerklimaat
formuleert operationele lesdoelstellingen
kan een les geven in functie van de vooropgestelde lesdoelen
spreekt en schrijft standaardtaal
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de vereiste leerinhouden
kan een les geven in functie van de vooropgestelde lesdoelen
structureert leerinhouden
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
controleert het bereiken van de lesdoelen tijdens elke les
Geeft heldere instructies TD 2
neemt de beginsituatie van de leerlingen als uitgangspunt
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
beheerst de vereiste leerinhouden
bevordert woordenschatverwerving
controleert het bereiken van de lesdoelen tijdens elke les
creëert een omgeving die tot leren stimuleert
drukt zich expressief uit op niveau van de leerlingen (lichaamstaal)
formuleert operationele lesdoelstellingen
integreert feedback in eigen handelen
kan een les geven in functie van de vooropgestelde lesdoelen
spreekt en schrijft standaardtaal
stimuleert leerlingen tot actieve inbreng
structureert leerinhouden
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
houdt zich aan afspraken
integreert feedback in eigen handelen

Leerinhoud

De student loopt stage waarbij de aangeleerde inhoudelijke, didactische en psycho-pedagogische competenties toegepast worden passen in een gesimuleerde of reële praktijksituatie.

- Bijwonen van infomomenten op de Hogeschool en op de stageschool
- Observeren van en/of participeren aan lessen
- Lessen voorbereiden en geven
- Alle relevante informatie verzamelen in een stagemap

Concrete organisatorische informatie is terug te vinden in de stagecursus van de respectievelijke trajectschijf en het academiejaar.

Studiematerialen (lijst)

Stagecursus Begeleide beroepspraktijk 2 met in bijlage het Stagereglement departement Onderwijs & TrainingVerplicht€ 5,00
Leerplannen GO! (http://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding/basisonderwijs/leerplannen-basisonderwijs)Verplicht
 • Auteur: www.gemeenschapsonderwijs.be
Leerplannen OVSGVerplicht
 • Auteur: www.ovsg.be
Leerplannen VSKOVerplicht
 • Auteur: www.vsko.be
Digitale leeromgeving : cursus Stages onderwijs & training - secundair onderwijsVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage90,00 uren
 • Opmerking: Verplichte aanwezigheid.
  Vervoer zelf te voorzien en voor eigen rekening.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00Afwezigheid: zie 'stagereglement Departement Onderwijs en training' en 'Stagecursus BBP2 secundair onderwijs'
Niet herneembaar in tweede examenperiode.