Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
VV 2 receptenleer en consumentenwetenschappen23935/1521/1718/1/92
Studiegids

VV 2 receptenleer en consumentenwetenschappen

23935/1521/1718/1/92
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Voeding/Verzorging
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Seghers Annemie
Andere co-titularis(sen): Wets Diana
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 12.03.2018 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 76,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 12,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: talentgericht differentiëren
aan de hand van criteria kritisch voedingsmiddelen kiezen bij het bereiden van een maaltijd
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
basisprincipes van gezonde voeding toepassen bij keuze van recepten
beoordelen en opstellen van recepten m.b.v. de algemene richtlijnen
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
moeilijkere/ complexere kooktechnieken uitvoeren rekening houdend met de aandachtpunten

Leerinhoud

In deze cursus leer je de principes van de algemene voedingsleer .

Je leert deze principes uit te leggen en te integreren in de praktijk.
Aan de hand van criteria kan je voedingsmiddelen herkennen en vergelijken.

Deze kennis stelt je in staat het begrip ‘gezonde voeding’ concreet te beschrijven aan de hand van de actieve voedingsdriehoek.

Via actieve vaardigheidsoefeningen leert je kooktechnieken toepassen.

Je leert receptenfiches en bestellijsten opstellen. Je toont dat je een gerecht zelfstandig kan bereiden binnen de opgegeven tijdslimiet.
De cursus bevat ook verschillende studietaken.

Studiematerialen (lijst)

SchortVerplicht€ 40,00
Cursus VV 2 recepetenleer en consumentenwetenschappenVerplicht€ 2,40
  • Auteur: A. Seghers
StudiewijzerVerplicht
Handboek LevensmiddelenleerVerplicht€ 43,00
  • Auteur: CME Catsberg, GJM Kempen-van Dommelen
Handboek ReceptenleerVerplicht€ 57,00
  • Auteur: J.G van Eden, AS Visser, TF Visser, A van de Zelde

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets60,00schriftelijk
120 minuten
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00
Semester 2Vaardigheidstoets hands on20,00Leskeuken 05.008
4 uur
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00leskeuken 05.008 2uur
Tweede examenperiodeKennistoets60,00schriftelijk
120 minuten

Toetsing (tekst)

Om te slagen moet je zowel voor theorie als praktijk 50% behalen.