Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Ontwikkelen 223842/1521/1718/1/34
Studiegids

Ontwikkelen 2

23842/1521/1718/1/34
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Christiaens Maja
Andere co-titularis(sen): Roland Kristien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 12.03.2018 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 69,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
analyseert het (eigen) klasmanagement in een casus
somt opvoedingstips voor kinderen in de lagere school*/jongeren in de puberteit op
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
geeft in een situatieschets aan hoe de leraar een respectvolle, empathische en authentieke interactie kan bevorderen.
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
analyseert casussen vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief
identificeert de ontwikkelingspsychologische aspecten van de doelgroep (0-21jaar)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
verkent de zone van de naaste ontwikkeling vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief

Studiematerialen (lijst)

Digitale leeromgeving cursus klasmangementVerplicht
Digitale leeromgeving cursus Ontwikkelen 2Verplicht
  • Auteur: Maja Christiaens
Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Handboek Groot worden. De ontwikkeling van baby tot adolescent..Verplicht€ 27,99
  • Auteur: K. Struyven

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Omschrijving: Digitaal examen
  • Duur: Academiejaar
  • Opmerking: Met gebruik van I-pads
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges3,00 uren
  • Omschrijving: Hoorcolleges
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)40,00schriftelijke digitale vaardigheidstoets - in de lessen - groepen van 3 - extra toezichters nodig afhankelijk van de lokalen. In aula indien we met eigen computers kunnen werken- anders in computerlokalen.
Semester 2Kennistoets60,00schriftelijk digitaal examen - georganiseerd in de examenperiode - 120 min
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00schriftelijk digitaal examen - samen met vaardigheidstoets in één examen 120 min.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00schriftelijk digitaal examen - samen met kennistoets in één examen van 120 min.