Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Burotica 2 databanken : normalisatie en ontwerp23865/1521/1718/1/40
Studiegids

Burotica 2 databanken : normalisatie en ontwerp

23865/1521/1718/1/40
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Burotica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Pauwels Frank
Andere co-titularis(sen): Martin Philippe, Van Camp Alena
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 12.03.2018 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan bij elkaar horende gegevens analyseren en schematisch het ontwerp weergeven
kan de onderdelen van het Accessvenster benoemen.
kan een juiste keuze maken tussen de verschillende soorten query's en deze ontwerpen.
kan efficiënt opzoekingen doen in een database.
kan efficiënt tabellen ontwerpen en onderlinge relaties leggen.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Burotica 2 Acces 2016Verplicht
  • Auteur: F. Pauwels
Cursus Burotica 2 Analyse en implementatieVerplicht€ 2,75
  • Auteur: Pauwels F.
Cursus Burotica 2 TalstelselsVerplicht€ 1,00
  • Auteur: Pauwels F.
StudiewijzerVerplicht
Alice download via www.alice.orgVerplicht
  • Auteur: Carnegie Mellon University

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges5,00 uren
Practicum en/of oefeningen22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets10,00schriftelijk (90´)
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie90,00Vaardigheidstoets simulatie (90´)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie90,00Vaardigheidstoets simulatie (90´)
Tweede examenperiodeKennistoets10,00schriftelijk (90´)