Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Wiskunde 2 meetkunde23938/1521/1718/1/00
Studiegids

Wiskunde 2 meetkunde

23938/1521/1718/1/00
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Wiskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Meskens Ad
Andere co-titularis(sen): Van Strydonck Marleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 12.03.2018 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
de theorie en toepassingen i.v.m. ruimtemeetkunde, transformaties, congruentie, gelijkvormigheid (leerstof 1ste, 2de en 3de jaar SO) doorvertalen
de theorie i.v.m. congruentie en gelijkvormigheid juist formuleren en toepassen in oefeningen
de theorie i.v.m. ruimtemeetkunde (ruimtefiguren, vlakke weergave) juist formuleren en toepassen in oefeningen
de theorie i.v.m. ruimtemeetkunde (ruimtefiguren, vlakke weergave) structureren, juist formuleren en toepassen in oefeningen
de theorie i.v.m. transformaties juist formuleren en toepassen in oefeningen
de theorie i.v.m. vlakke meetkunde, behandeld in het eerste jaar SO (deel : basisbegrippen, vlakke figuren) juist formuleren en oefeningen hierover
weergeven wat de kenmerken van de euclidische meetkunde zijn, en hoe deze in het geheel van de meetkunde past

Leerinhoud

* Transformaties
* Congruentie en gelijkvormigheid
* De stelling van Pythagoras
* De cirkel
* Aanvankelijke ruimtemeetkunde

Studiematerialen (lijst)

Cursus Wiskunde 2 meetkundeVerplicht€ 10,00
  • Auteur: A. Iliaens
StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)10,00schriftelijk en praktische uitwerking 10' (voorbereiding gebeurt thuis)
Semester 2Kennistoets20,00digitaal en mondeling 15', exclusief voorbereidingstijd max. 30'
Semester 2Kennistoets70,00schriftelijk examen 180'
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00digitaal en mondeling 15', exclusief voorbereidingstijd max. 30'
Tweede examenperiodeKennistoets80,00schriftelijk examen 180'