Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Engels 2 taal en cultuur23877/1521/1718/1/60
Studiegids

Engels 2 taal en cultuur

23877/1521/1718/1/60
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Engels
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Elsacker Annick
Andere co-titularis(sen): Caelen Deeviet
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 12.03.2018 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kunnen mondeling en schriftelijk rapporteren en interageren over authentieke schriftelijke en mondelinge culturele uitingen in schriftelijke en audiovisuele media. Zij kunnen objectief reproduceren en een standpunt formuleren.
kunnen vlot en correct mondeling en schriftelijk communiceren, ook met 'native speakers' (niveau B2)
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheersen de basiswoordenschat en uitbreidingswoordenschat d.w.z. kunnen de woordenschat naar vorm en inhoud juist gebruiken in de vijf vaardigheden (lezen, schrijven, spreken, luisteren en cultuur), niveau B2 (CEFR-referentiekader)
beheersen de grammatica, d.w.z. kunnen de verschillende grammaticale categorieën identificeren en de belangrijkste grammaticale regels
kunnen het elektronisch leerplatform gebruiken om grammatica-,woordenschatten luistervaardigheidsoefeningen te maken.
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kunnen de eigen situatie m.b.t. kennis en vaardigheden correct inschatten
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kunnen de vastgestelde tekorten m.b.t. de eigen kennis en vaardigheden remediëren

Leerinhoud

- Alle verworven kennis van Engels Taal en Cultuur 1 wordt als basiskennis beschouwd.
- Woordenschat wordt uitgebreid a.h.v. teksten over allerlei culturele en literaire onderwerpen. De studenten bereiden de colleges ook voor door informatie op te zoeken over de auteur, het onderwerp, het genre... Ze leggen ook woordenlijsten aan met nieuwe woordenschat. Al dit persoonlijk werk komt samen met hun notities en mening over het thema in hun portfolio.
- In bepaalde colleges wordt de klasgroep ook gesplitst waarbij enerzijds zelfstandig gewerkt wordt (a.h.v. cd-roms en webquests) en anderzijds communicatieve vaardigheden worden geoefend met de lector. Deze activiteiten worden ook meegenomen in de evaluatie.
- Van de studenten wordt ook verwacht dat ze thuis boeken lezen en hier verwerkingsopdrachten rond maken.
- Van de studenten wordt ook verwacht dat ze een interesse hebben in Angelsaksische cultuur.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Background information: the English-speaking worldVerplicht€ 5,75
 • Auteur: J. De Brucker en W. Belmans
Cursus Literature: a readerVerplicht€ 1,79
 • Auteur: J. De Brucker en W. Belmans
English literature readerVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Het IPA (International Phonetic Alphabet)Verplicht
SSL- en CLT- opdrachten van de WebQuests en het op jouw niveau aangeboden pakket FonF-oefeningen tijdens de split-classlessen.Verplicht
Handboek An A to Z of common errorsVerplicht€ 10,40
 • Auteur: Cumps en Philips
Handboek English vocabulary in use, upper-intermediateVerplicht€ 29,70
 • Auteur: McCarty M.
Handboek Oxford Practice grammar advanced (with CD ROM)Verplicht€ 26,30
 • Auteur: Yule G.
woordenboekVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
 • Opmerking: Het is steeds verplicht de voorbereiding van aangekondigde opdrachten mee te brengen naar de desbetreffende les.
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio20,00schriftelijk
Semester 2Kennistoets30,00Schriftelijk examen. 180'
Semester 2Vaardigheidstoets hands off30,00Mondeling examen 15'/student + leestoets schriftelijk examen
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00schriftelijk + mondeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00Mondeling examen 15'/student + leestoets schriftelijk examen
Tweede examenperiodePortfolio20,00schriftelijk
Tweede examenperiodeKennistoets30,00Schriftelijk examen 180'

Toetsing (tekst)