Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Burotica 1 tekstverwerking en automatisch rekenblad23863/1521/1718/1/69
Studiegids

Burotica 1 tekstverwerking en automatisch rekenblad

23863/1521/1718/1/69
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Burotica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Pauwels Frank
Andere co-titularis(sen): Martin Philippe, Van Camp Alena
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 23.10.2017 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan cijfergegevens correct analyseren en weergeven in grafieken en draaitabellen.
kan de onderdelen van het Excelwerkblad benoemen.
kan de onderdelen van het Wordwerkblad benoemen.
kan efficiënt met het tekstverwerkingprogramma werken.
kan efficiënt met het tekstverwerkingsprogramma werken.
kan op een efficiënte manier formules invoegen.
kan op verschillende manieren opmaak toepassen op platte tekst.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Burotica 1 KlavierstudieVerplicht€ 1,00
  • Auteur: Pauwels F.
Cursus Burotica 1 Oefenbestanden Word 2016Verplicht
  • Auteur: F. Pauwels
Cursus Excel 2016Verplicht
  • Auteur: F. Pauwels
Cursus Word 2016Verplicht
  • Auteur: F. Pauwels
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges11,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets20,00schriftelijk (120')
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie80,00Vaardigheidstoets simulatie (120´)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie80,00Vaardigheidstoets simulatie (120´)
Tweede examenperiodeKennistoets20,00schriftelijk (120')