Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Economie 1 handelseconomie23868/1521/1718/1/45
Studiegids

Economie 1 handelseconomie

23868/1521/1718/1/45
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Economie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Meyer Danny
Andere co-titularis(sen): Martin Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 23.10.2017 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan zowel mondeling als schriftelijk de Nederlandse taal inclusief het economisch jargon op correcte wijze toepassen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de functies, plichten en rechten van de handelaar verklaren en toelichten
kan de inkomensvorming en -besteding van gezinnen indelen, toelichten en berekeningen maken
kan de ondernemingen indelen en een ondernemingsplan inclusief de personeelmotivatie toelichten
kan de soorten betaalvormen indelen en toelichten
kan de soorten kredieten indelen, toelichten en berekeningen maken
kan de soorten verzekeringen indelen en toelichten
kan de stappen in het verkoopproces opsommen, toelichten en factuurberekeningen maken
kan de werking van de btw toelichten en berekeningen maken
kan het deelvak handelseconomie plaatsen in de economie en begrippen uit algemene en handelseconomie verklaren
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan op een professionele manier groepsopdrachten uitvoeren en samen presenteren

Leerinhoud

In de leerplannen van het gemeenschapsonderwijs staat handelseconomie bijna synoniem voor algemene economie. Andere bronnen zetten handelseconomie dan eerder op gelijke hoogte met bedrijfseconomie. Het handboek Optimum 2.1, dat we als leidraad gebruiken, bevat een mix van beide. De cursus vult het leerwerkboek aan. Tijdens de contacturen focussen we ons op de oefeningen en een aantal opdrachten met betrekking tot de hoofdstukken in het boek.


De thema's zijn: inleiding en situering, ondernemingen en bedrijven, handel en handelaar, kopen en verkopen, betaling, verzekering, krediet en gezinnen.


Zie studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Economie 1 handelseconomieVerplicht€ 5,00
  • Auteur: Danny De Meyer
StudiewijzerVerplicht
Handboek Optimum 2.1 Handelseconomie voor het derde jaar ASO en TSO)Verplicht€ 15,75
  • Auteur: Coeck L., Geuens P., Janssens M.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
  • Omschrijving: Bedrijfsbezoek/gastspreker/ev.verplaatsingskosten voor rekening van de studenten.
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets50,00mondeling (20' voorbereiden + 20')
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)20,00mondeling en schriftelijk - Het cijfer van dit deelexamen behaald in de eerste examenperiode wordt integraal overgenomen naar de tweede examenperiode
Semester 1Kennistoets30,00schriftelijk (90')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00schriftelijk (90')
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)20,00Het cijfer van dit deelexamen behaald in de eerste examenperiode wordt integraal overgenomen naar de tweede examenperiode
Tweede examenperiodeKennistoets50,00mondeling (20' voorbereiden + 20')