Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Economie 1 basisprincipes boekhouden23869/1521/1718/1/79
Studiegids

Economie 1 basisprincipes boekhouden

23869/1521/1718/1/79
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Economie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Meyer Danny
Andere co-titularis(sen): Martin Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 23.10.2017 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

Eindcompetenties (tekst) 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan zowel mondeling als schriftelijk de Nederlandse taal inclusief het economisch jargon op correcte wijze toepassen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan basisbegrippen i.v.m. de boekhouding verklaren
kan de geschiedenis, het nut, de principes van het boekhouden en het onderscheid tussen vereenvoudigd en dubbel boekhouden toelichten
kan de principes van dubbel boekhouden toepassen op rekeningen en in het journaal van aankopen (kosten) en verkopen (opbrengsten)
kan de principes van dubbel boekhouden toepassen op rekeningen en in het journaal van eenvoudige actief- en passiefrekeningen met inbegrip van btw-rekeningen
kan de structuur van een resultatenrekening toelichten
kan een inventaris, een balans met rubrieken en een proef- en saldibalans opstellen
kan een vereenvoudigde boekhouding voeren

Leerinhoud

Als ondernemer kan je niet alles onthouden, bv. klanten van wie geld tegoed hebt, leveranciers die je moet betalen, personeelskosten, … De overheid heeft mogelijk ook nog een vordering, bv. vennootschapsbelasting, RSZ, btw, … Misschien zijn anderen ook geïnteresseerd in je financiële toestand, zoals de bankier bij wie je geld wil lenen of gezinnen aan wie je aandelen of obligaties wil slijten. Daarom hebben we een boekhouding nodig.
Voorkennis hoeft niet: we starten vanaf het prille begin voor wie nooit boekhouden heeft gekregen.Zie studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Economie 1 basisprincipes boekhoudenVerplicht€ 5,00
  • Auteur: Danny De Meyer
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges27,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00schriftelijk (120')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk (120')