Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Hout 1 werkvoorbereiding hout23891/1521/1718/1/51
Studiegids

Hout 1 werkvoorbereiding hout

23891/1521/1718/1/51
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Hout
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bosmans Inneke
Andere co-titularis(sen): Mast Pascale
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 23.10.2017 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Identificeert de Europese projectiemethode en past ze toe
Identificeert en tekent houtverbindingen (halfhout en pen-en-gat).
Identificeert het natuurlijk-, isometrisch en cavaliere perspectief en tekent ze.
Identificeert het natuurlijk-, isometrisch en cavalière perspectief en tekent ze.
Kan een template opstellen in autocad die resulteert in een printklare tekening.
Kan het doel, de soorten, eigenschappen en het gebruik van de meest gebruikte handgereedschappen toelichten en illustreren.
Maakt een eenvoudige tekening in autocad en maakt gebruik van layers en basistools
Past de normen van technisch tekenen in de houtbewerking toe.
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Bereidt een werkstuk voor: analyseren van de opdracht, werkmethode opstellen, materiaal en gereedschap selecteren en voorbereiden, kostprijs bepalen.

Leerinhoud

De leerinhouden sluiten aan bij de actuele ontwikkelingen in het vakgebied hout.

Handgereedschappen: onderdelen, doel, soorten en het gebruik.  Werkstukken voorbereiden: analyseren van de opdracht, werkmethode opstellen, materiaal en gereedschap selecteren en voorbereiden, kostprijs bepalen. Technische tekeningen met perspectief en/of projectiemethode volgens de normen van technisch tekenen in de houtbewerking.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Hout 1 werkvoorbereidingVerplicht€ 1,60
StudiewijzerVerplicht
Handboek Critto Comissie Hout en aanverwante beroepen: Geïntegreerd leerstofpakket: basisoefeningen – Toepassingen (nr. 1000)Verplicht€ 7,00
Handboek Critto-commissie hout-bouw, Normen en richtlijnen - Technisch tekenen hout nr. 1015Verplicht€ 4,00
Handboek FVB Manuele houtbewerking (N201HO)Verplicht€ 5,00
Handboek Polyvalente opleiding houtbewerking: leer-werk en documentatieboek deel 1Verplicht€ 26,50
  • Auteur: Alfred Depecker en Andries Vandenberghe
Handboek Technisch tekenen houtbewerking - Richtlijnen, normen, boogconstructiesVerplicht€ 12,70
  • Auteur: M. Ott

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
  • Omschrijving: bezoek HTCO, Mortsel, vervoer zelf te voorzien en voor eigen rekening
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off50,00Schriftelijk 120'
Semester 1Portfolio50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00Schriftelijk 120'
Tweede examenperiodePortfolio50,00

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens, m.n. vaardigheidstoets hands off en portfolio. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.”