Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Hout 1 basisvaardigheden hout23892/1521/1718/1/85
Studiegids

Hout 1 basisvaardigheden hout

23892/1521/1718/1/85
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Hout
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Kuppens Bram
Andere co-titularis(sen): Mast Pascale
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 23.10.2017 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het dragen van veiligheidsschoenen en werkkleren is verplicht in de praktijkruimte (zelf te voorzien door de student). Veiligheidsbril en gehoorbescherming worden door de school aangeboden.

Aanwezigheid is verplicht tijdens de praktijklessen. Afwezigheden kunnen enkel gewettigd worden met een officieel attest. De niet gepresteerde uren dienen ingehaald te worden tijdens andere lessen.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Hanteert het handgereedschap voor houtbewerking op een verantwoorde manier
Legt de functionele relatie uit van de verschillende onderdelen bij een eenvoudige constructie
Past veiligheids-, hygiëne en milieuregels toe
Realiseert een zaag- en kapoefening
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
Organiseert een veilige eigen werkomgeving van de werkbank

Leerinhoud

geschikte leerinhouden hanteren
Hanteert het handgereedschap voor houtbewerking op een verantwoorde manier
Legt de functionele relatie uit van de verschillende onderdelen bij een een eenvoudige constructie
Organiseert een veilige eigen werkomgeving van de werkbank
Past veiligheids-, hygiëne en milieuregels toe
Realiseert een zaag- en kapoefening
Realiseert eenvoudige werkstukken in massief hout d.m.v. manuele basishandelingen

Studiematerialen (lijst)

Werkkledij en veiligheidsschoenen, student dient deze zelf te voorzienVerplicht€ 40,00
StudiewijzerVerplicht
Vouwmeter en schrijnwerkerspotloodVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen27,00 uren
  • Opmerking: Vanaf de derde les mag je niet meer deelnemen aan de les zonder veiligheidskleren en - schoenen. De lessen zonder werkkledij en - schoenen staat gelijk aan afwezigheid.

    Aanwezigheid is verplicht tijdens de praktijklessen. Afwezigheden kunnen enkel gewettigd worden met een officieel attest. De niet gepresteerde uren dienen ingehaald te worden tijdens andere lessen.
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)75,00
Semester 1Vaardigheidstoets hands on25,00praktijkopdracht in het praktijklokaal tijdens de examenperiode - 3 uur examen/student
gelieve de groep in twee op te splitsen voor het afnemen van het examen. voor en namiddag een groep zoals in het verleden.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00praktijkopdracht in het praktijklokaal tijdens de examenperiode - 3 uur examen/student