Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Hout 1 basiskennis hout23893/1521/1718/1/22
Studiegids

Hout 1 basiskennis hout

23893/1521/1718/1/22
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Hout
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bosmans Inneke
Andere co-titularis(sen): Mast Pascale
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 23.10.2017 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Identificeert de veelgebruikte plaatmaterialen.
Identificeert eigenschappen van hout.
Legt de biologische groei van hout uit.
Legt relatie tussen opbouw van het hout, microscopische beelden van de houtstructuur en de houtsoorten (naald- of loofhout)
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Illustreert technische gebreken van hout.
Interpreteert technische documentatie i.v.m. eigenschappen van hout.

Leerinhoud

De leerinhouden sluiten aan bij de actuele ontwikkelingen in het vakgebied hout. Fabricage, eigenschappen, kenmerken en toepassingen van courant gebruikte plaatmaterialen.  Opbouw en hout anatomie, structuur, kenmerken, eigenschappen en gebreken van de courant gebruikte houtsoorten (naald- of loofhout). Eenvoudige houtverbindingen (halfhout en pen-en-gat) met de technische tekeningen hiervan.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Hout 1 basiskennisVerplicht€ 5,85
StudiewijzerVerplicht
Handboek FVB Houtverbindingen (N242 HO)Verplicht€ 5,00
Handboek Polyvalente opleiding houtbewerking: leer-werk en documentatieboek deel 1Verplicht€ 26,50
  • Auteur: Alfred Depecker en Andries Vandenberghe
Handboek Polyvalente opleiding houtbewerking: materialenkennis - leerwerkboekVerplicht€ 26,50
  • Auteur: Alfred Depecker en Andries Vandenberghe

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges27,00 uren
Practicum en/of oefeningen
  • Omschrijving: bezoek massief of plaatverwerkend bedrijf, naargelang het aanbod, vervoer zelf te voorzien en voor eigen rekening
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets80,00schriftelijk 180'
Semester 1Portfolio20,00Het portfolio bevat verschillende deelopdrachten: werkstukken en een presentatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00schriftelijk 180'
Tweede examenperiodePortfolio20,00Het portfolio bevat verschillende deelopdrachten: werkstukken en een presentatie

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens, m.n.kennistoets en portfolio. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.”