Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
LO 1 algemene bewegingsvaardigheden23897/1521/1718/1/61
Studiegids

LO 1 algemene bewegingsvaardigheden

23897/1521/1718/1/61
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Lichamelijke Opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Puymbroeck Linda
Andere co-titularis(sen): Clerckx Joeri, Persoons Jef, Plaetinck Silke, Sychold Nina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 23.10.2017 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Beheerst de algemene bewegingsvaardigheden (klimmen en klauteren, evenwicht, ...)
Brengt bewegingsvormen in verband met psychomotorische ontwikkeling
Kan de opbouw van bewegingsvormen structureren volgens de ontwikkeling van het kind
Kent de aandachtspunten van de algemene bewegingsvaardigheden

Leerinhoud

De ontwikkeling van algemene basisvaardigheden vormt de spil waarrond de bewegingsopvoeding van jonge kinderen draait.
Dit zijn de natuurlijke bewegingen, vaardigheden die aan de basis liggen van de latere sporten. De bewegingsvaardigheden kunnen onderverdeeld worden in :
- vaardigheden die een verplaatsing inhouden (locomotie). Deze vaardigheden worden gekenmerkt door het coördinerend bewegen van het onder- en bovenlichaam of de armen en de benen
- vaardigheden met een objectcontrole : oog-hand- en oog-voetcoördinatie zijn hierbij van essentieel belang

Al deze basisvaardigheden komen uitgebreid aan bod tijdens de lessen met aandacht voor methodische opbouw (wat op welke leeftijd – hoe aanbrengen – hoe opbouwen).
In de cursus krijg je heel wat tips en aandachtspunten, differentiatie-en variatiemogelijkheden over de verschillende bewegingsvaardigheden

Studiematerialen (lijst)

Cursus LO 1 algemene bewegingsvaardighedenVerplicht€ 1,45
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges27,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen40,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets50,00schriftelijk 60'
De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens, m.n. een schriftelijk examen, een taak en een bewegingsopdracht. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.”
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00de permanente evaluatie bestaat uit
-,vaardigheidsparcours waar de verschillende bewegingsvaardigheden aan bod komen. (25%)
- Een schriftelijke taak
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00
Tweede examenperiodeKennistoets50,00schriftelijk 60'