Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Techniek 1 proeven van techniek23927/1521/1718/1/14
Studiegids

Techniek 1 proeven van techniek

23927/1521/1718/1/14
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Technologische opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mast Pascale
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 23.10.2017 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
Situeert en erkent het belang van het vak techniek in het onderwijs
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Definieert de funderende doelen van techniek
Definieert de kerncomponenten van techniek binnen de dimensies van techniek en duidt ze aan in een techniekproject
Geeft een overzicht van de verschillende verkennings- en ontwikkelingsgebieden binnen het vak techniek en koppelt hieraan leerinhoud
Geeft verschillen, overeenkomsten en de relatie aan tussen wetenschappen en techniek
Onderscheidt de stappen van het technisch proces
Ontleedt de structuur van een techniekproject
Realiseert een opgegeven techniekproject
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Documenteert zich om zelf een techniekproject te ontwikkelen in een zelf gekozen verkenningsgebied
Onderzoekt een technisch systeem aan de hand van de functiedriehoek

Leerinhoud

De leerinhouden sluiten aan bij de actuele ontwikkelingen in het vakgebied techniek.
Aan de hand van de eindtermen en leerplannen kennismaken met het vak techniek in al zijn aspecten: van de projectmatige aanpak over de verschillende dimensies die van toepassing zijn tot het technisch proces.  De structuur van techniekprojecten analyseren en ontleden.  Inleiding tot het zelf ontwikkelen van een eigen techniek project.  Een opgegeven techniekproject realiseren.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Techniek 1 proeven van techniekVerplicht€ 5,00
  • Auteur: P. Mast
StudiewijzerVerplicht
Basis set gereedschappen: schroevendraaiers, hamer, strip- en kniptang, combinatietang (zelf aankopen voor thuis)Verplicht€ 80,00
Handboek Cyborg 1Verplicht€ 13,95
  • Auteur: Hantson P.
Handboek Techniek Explora Opzoekboek (incl. online ICT)Verplicht€ 15,90

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets50,00schriftelijk examen - examentijd 90 minuten
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)50,00De kennistoets permanent bestaat uit deelopdrachten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets permanent (Permanente evaluatie)50,00De kennistoets permanent bestaat uit deelopdrachten
Tweede examenperiodeKennistoets50,00schriftelijk examen - examentijd 90 minuten

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens, m.n. kennistoets en kennistoets permanent. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.”