Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
VV 1 personenzorg en consumentenwetenschappen23933/1521/1718/1/24
Studiegids

VV 1 personenzorg en consumentenwetenschappen

23933/1521/1718/1/24
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Voeding/Verzorging
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smout Stef
Andere co-titularis(sen): Wets Diana
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 23.10.2017 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 15,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
basisprincipes om kwaliteitsgericht te werken verwoorden en hanteren
basisprincipes uit de personenzorg uitleggen
basisprincipes van de textielzorg verwoorden en hanteren in eenvoudige situaties
een werkfiche opstellen
Procedures voor het onderhouden van materialen met elkaar vergelijken, een keuze maken en correct uitvoeren
procedures/producten i.v.m. lichaamsverzorging/gelaatsverzorging met elkaar vergelijken, een keuze maken en correct uitvoeren
vaktermen adequaat gebruiken
wassen en strijken van eenvoudige kledingstukken ( plat stuk, dubbel plat stuk, ... )
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
eenvoudige functionele en decoratieve werkstukken realiseren aan de hand van een werkfiche.

Leerinhoud

Deze cursus biedt je een gedegen inleiding in de basisprincipes om kwaliteitsgericht te werken.
Zowel aan de basisprincipes van de textielzorg, wassen en strijken als aan de principes uit de personenzorg wordt er voldoende aandacht besteed.
Verantwoorde keuzes maken in het aanbod van onderhoudsproducten en -materialen is geen sinecure. Je leert op verschillende manieren procedures voor het onderhouden van materialen met elkaar te vergelijken, een keuze te maken en in functie daarvan de opdracht correct uit te voeren.
Economisch verantwoord eenvoudige en functionele en decoratieve werkstukken realiseren is een topic dat op dit ogenblik veel belangstelling oogst. Aan de hand van een werkfiche leer je dit in eerste instantie te realiseren en op een later tijdstip, leer je dit zelf op te stellen.
De cursus bestaat uit verschillende studietaken die duidelijk vermeld staan.
Tenslotte wordt er veel aandacht besteed aan nazorg, een belangrijke attitude voor een toekomstige leerkracht.

Studiematerialen (lijst)

Cursus VV 1 personenzorg en consumentenwetenschappenVerplicht€ 1,90
StudiewijzerVerplicht
Grijze of donkerblauwe voorbinderVerplicht€ 25,00
Handboek Basis interieur- en linnenzorgVerplicht€ 26,30
Naslagwerk textiel- en interieurzorg - Zorgwijzer, methode voor personenzorgVerplicht€ 39,88
Handboek Basis zorg & kwaliteitAanbevolen€ 12,30

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
  • Omschrijving: Excursie: Provinciaal veiligheidsinstituut (indien mogelijk)
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets70,00eerste examenperiode schriftelijk examen: 120'
Semester 1Vaardigheidstoets hands off30,00eerste examenperiode schriftelijk examen: 120'
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00tweede examenperiode schriftelijk examen: 120'
Tweede examenperiodeKennistoets70,00tweede examenperiode schriftelijk examen: 120'