Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
PKV muziek 2 muzikale begeleiding23925/1521/1718/1/43
Studiegids

PKV muziek 2 muzikale begeleiding

23925/1521/1718/1/43
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Project Kunstvakken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Cornelis Hans
Andere co-titularis(sen): Steeman Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 12.03.2018 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 76,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
kan het gebruikte piano- en liedmateriaal internationaal en geschiedkundig situeren en went deze kennis aan voor de uitvoering
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
begeleidt zichzelf met gepaste harmonisatie en begeleidingsmotief aan de piano bij het zingen van een prima vista melodie
demonstreert de verder ontwikkelde pianotechnische vaardigheden door middel van pianorepertoire en oefeningen
kan deze basiszetting verder aanvullen met versieringen, doorgangsnoten en/of vertragingen
kan een harmonische basisprogressie met grond- en sixtakkoorden zelfstandig uitschrijven volgens de klassieke theorieën.
kan het gebruikte piano- en liedmateriaal internationaal en geschiedkundig situeren en went deze kennis aan voor de uitvoering
speelt melodieën en eigengemaakte begeleidingen aan de piano en kan die transponeren in andere toonsoorten
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
begeleidt minder eenvoudige notenleerlessen aan de piano
Zelfontwikkeling: creatief denken
speelt een atonale improvisatie met aandacht voor vorm en expressie aan de piano

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel Muzikale Begeleiding 2 heeft 2 thema's:
- Muziektheorie 2
- Praktische Harmonie 2

Studiematerialen (lijst)

Cursus Praktische harmonie en partiturenVerplicht€ 5,00
StudiewijzerVerplicht
www.ismlp.orgVerplicht

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Liedbundels allerhande

Handboek: Doe je mee AMV 2? (lerarenboek 22 €)
Auteur: J. De Ryck - L. Dieltiens - M. Van den Broeck

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)16,67thema Praktische harmonie 2 - geslaagd deelcijfer wordt overgedragen naar tweede zitexamenperiode
Semester 2Vaardigheidstoets hands off33,33thema Muziektheorie 2 - geslaagd deelcijfer wordt overgedragen naar tweede examenperiode - schriftelijk examen 120'
Semester 2Vaardigheidstoets hands on50,00thema Praktische harmonie 2 - geslaagd deelcijfer wordt overgedragen naar tweede examenperiode -
praktijk examen 15'/student in lokaal 4.015 + 15'/student voorbereiding in lokaal 4.014
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on66,67thema Praktische harmonie 2
praktijk examen 15' / student in lokaal 4.015 + 15'/student voorbereiding in lokaal 4.014
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off33,33thema Muziektheorie 2schriftelijk examen 120'

Toetsing (tekst)

Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens georganiseerd.
- In het deelexamen Praktische Harmonie 2 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar PKV later in het werkveld aan de slag te kunnen: De student begeleidt minder eenvoudige notenleerlessen aan de piano , De student demonstreert de verder ontwikkelde pianotechnische vaardigheden door middel van pianorepertoire en oefeningen, De student speelt een atonale improvisatie met aandacht voor vorm en expressie aan de piano, De student begeleidt zichzelf met gepaste harmonisatie en begeleidingsmotief aan de piano bij het zingen van een prima vista melodie, De student kan het gebruikte piano- en liedmateriaal internationaal en geschiedkundig situeren en went deze kennis aan voor de uitvoering, De student speelt melodieën en eigengemaakte begeleidingen aan de piano en kan die transponeren in andere toonsoorten.
- In het deelexamen Muziektheorie 2 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar PKV later in het werkveld aan de slag te kunnen: De student kan een harmonische basisprogressie met grond- en sixtakkoorden zelfstandig uitschrijven volgens de klassieke theorieën, de student kan deze basiszetting verder aanvullen met versieringen, doorgangsnoten en/of vertragingen.
Om deze redenen gelden voor deze deelexamens de volgende regels:
Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor een deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of indien de student op meer dan 1 deelexamen minder dan 10/20 behaalt, dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel. In het geval van 1 tekort van 8/20 of van 9/20 op een deelexamen, wordt de eindscore voor het opleidingsonderdeel bepaald door het mathematisch (beter: gewogen) gemiddelde van de deelexamens.

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens, m.n. in de eerste examenperiode twee vaardigheidstoetsen voor 'Praktische Harmonie 2' en een vaardigheidstoets voor Muziektheorie 2 en in tweede examenperiode een vaardigheidstoest voor 'Praktische Harmonie 2' en een vaardigheidstoets voor 'Muziektheorie 2'. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.