Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Elektriciteit 1 EM basis elektriciteit en materialenleer26795/1521/1718/1/41
Studiegids

Elektriciteit 1 EM basis elektriciteit en materialenleer

26795/1521/1718/1/41
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Elektriciteit
In andere opleidingen:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs als Mechanica 1 EM basis elektriciteit en materialenleer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Aelbrecht Eddy OT
Andere co-titularis(sen): Mast Pascale
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 23.10.2017 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 30,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
benoemen de basiscomponenten van elektriciteit/elektronica
gebruiken de algemene elektrische begrippen op de juiste manier
kunnen de kenmerken van de materialen opsommen en met eigen woorden het belang in de techniek kort toelichten
kunnen een indeling maken van verschillende materialen wat betreft eigenschappen en toepassingsgebieden
kunnen wetten/regels van de elektriciteit toepassen
kunnen zich een idee vormen van de herkomst van materialen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen
  • Omschrijving: "Luik: Maison de la métallugie et de l'industrie de Liège (4,5€)Luik: Musée des Transports en commun du pays de liège (1,5€)"
    Inkom en transportkosten voor rekening van de student

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)25,00
Semester 1Kennistoets75,00schriftelijk examen, 120 min
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk examen - 120 min