Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Islamitische godsdienst 1 Islamitische geloofsleer30116/1521/1718/1/47
Studiegids

Islamitische godsdienst 1 Islamitische geloofsleer

30116/1521/1718/1/47
Academiejaar 2017-18
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Islamitische godsdienst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: El Meziani Mourad
Andere co-titularis(sen): Martin Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 23.10.2017 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Behoudbaarheid: De quotering van dit opleidingsonderdeel is behoudbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de basisprincipes van de islamitische geloofsleer (‘°aqîda’) (De uniciteit van Allah, de namen, de eigenschappen van Allah, de Engelen, de Boeken, de Profeten, de Dag des Oordeels, de Voorbeschikking door Allah ) en kan ze als leerinhouden doorgeven voorzien van gevarieerde werkvormen.
situeert hermeneutisch de historische gegevens van het geloof en de ontwikkeling van de geloofsleer en kan ze als leerinhouden doorgeven, voorzien van gevarieerde werkvormen.
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan enkele verschillen van mening over en duiding van genoemde feiten en ontwikkelingen onder moslims zowel als niet-moslims en de factoren waardoor dergelijke verschillen van mening en uitleg ontstaan zijn, noemen.
ontwikkelt een brede maatschappelijke visie over de islam en de wereldreligies.

Studiematerialen (lijst)

Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Arrisala (Deel 1 – Geloofsleer)Verplicht€ 14,99
  • Auteur: Mhamed Aarab
Islamitische geloofprincipes een exegese van imam al-azam's al-fiqh al-akbarVerplicht€ 20,00
  • Auteur: A. Abu Yusuf
Wie is moslim? Geloof en secularisatie onder westerse moslimsVerplicht€ 22,50
  • Auteur: Mohamed Ajouaou

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

al-Maghnisawi, A. (2014). Islamitische geloofsprincipes (al-Fiqh Al-Akbar). Almere: Uitgeverij Multilibris .

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges27,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets80,00Schriftelijk examen van 90 min.
Er wordt een verplichte aanwezigheid van minimum 75% vereist tijdens de hoor- en werkcolleges als voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en de tweede examenperiode.
‘islamitische godsdienst 1 islamitische geloofsleer’ is namelijk een opleidingsonderdeel dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming, ook attitudevorming ect uiterst belangrijk is en waarvoor dus een actieve participatie tijdens de hoor- en werkcolleges noodzakelijk is.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of een bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht wanneer wordt nagegaan of de student meer dan 25% afwezig was tijdens de hoor-en werkcolleges. Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis, ten laatste 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid.
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00Schriftelijk.
Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor de opdrachten een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit gedeelte niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De opdrachten waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Schriftelijk.
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Schriftelijk examen van 90 min.