Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Biomedische wetenschappen 118316/1599/1819/1/18
Studiegids

Biomedische wetenschappen 1

18316/1599/1819/1/18
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vanmaele Lisa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1 + Module 2 of Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (1ste semester) of 11.03.2019 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De cel is de basis van elk organisme. De kennis van de samenstelling en de werking van de cel zijn noodzakelijk voor het begrijpen van de opbouw van de weefsels, organen en stelsels van het hele organisme. Om te functioneren heeft het organisme bouwstenen nodig, de biomoleculen. Deze worden gehaald uit het voedsel. De mechanische en chemische verwerking van het voedsel in het spijsverteringsstelsel zorgen dat grote polymeren worden afgebroken tot kleinere bouwstenen (monomeren). Alleen zo kunnen ze worden opgenomen in het lichaam.

OLR-Leerdoelen (lijst)

probleemanalyse
legt de ligging, bouw, functie, werking en onderlinge samenhang van de organellen in eukaryote cellen uit
legt de celcyclus en de stadia van de mitose van een eukaryote cel uit
verklaart de anatomie, histologie en fysiologie van het spijsverteringsstelsel
legt het volledig traject van macronutriënten doorheen het spijsverteringsstelsel uit, van de opname door de mond tot het gebruik, de opslagplaats en de excretie uit het lichaam
legt de opbouw en samenstelling van de primaire weefsels van het menselijk lichaam uit
verklaart basisbegrippen uit de anatomie, histologie en fysiolgie
legt het verband tussen de anatomie en histologie van de verschillende spijsverteringsorganen enerzijds en de functie anderzijds

Leerinhoud

- de ligging, bouw, functie, werking en samenhang van de organellen van een eukaryote cel  

- de opbouw en samenstelling van de primaire weefsels van het menselijk lichaam

- de volledige celcyclus en mitose

- basisbegrippen uit de anatomie, histologie en fysiologie

- de anatomie, histologie en fysiologie van het spijsverteringsstelsel

- het verband tussen anatomie en histologie van de verschillende spijsverteringsorganen enerzijds en de functie anderzijds

- het volledig traject van macronutriënten doorheen het spijsverteringsstelsel (van de opname door de mond tot het gebruik, de opslagplaats en excretie uit het lichaam)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Boek 'Anatomie en Fysiologie een inleiding,' 6de editie , Martini en Bartholomew, ISBN 9789043035873.

extra leermiddelen:

Hand-outs van de slides horend bij de lessen zijn steeds te raadplegen via de elektronische leeromgeving.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,50 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen59,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00digitaal examen in toets.ap.be (onder voorbehoud), gesloten boek. Gesloten vragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00digitaal examen in toets.ap.be (onder voorbehoud), gesloten boek. Gesloten vragen.

Toetsing (tekst)

Er zijn geen hulpmiddelen toegelaten op het examen.

Digitale examens worden continu gemonitord om eventuele examenfraude tegen te gaan. Hiervoor moet de student bij aanvang van het examen een monitoringapplicatie opstarten. De student die dit weigert, mag niet deelnemen aan het examen.