Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Chemie21000/1599/1819/1/94
Studiegids

Chemie

21000/1599/1819/1/94
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde als Chemie W
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Peeters Benny
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel 'chemie' dient ter ondersteuning van andere opleidingsonderdelen van de opleiding 'voedings- en dieetkunde'.
In deze cursus wordt de basis van de algemene en anorganische scheikunde aangeboden.

Begincompetenties (tekst)

*

OLR-Leerdoelen (lijst)

methodologie
berekent concentraties
berekent pH van oplossingen
berekent stoichiometrische hoeveelheden
berekent verdunningen
gebruikt evenwichtsconstanten voor de berekening van evenwichtsconcentraties
herkent intermoleculaire krachten steunend op intramoleculaire eigenschappen
klasseert de anorganische verbindingen volgens stofklasse
klasseert zuren en basen naar sterkte door gebruik te maken van ionisatieconstanten
schrijft reactievergelijkingen
voorspelt de verschuiving van het evenwicht door gebruik te maken van het principe van Le Chatelier

Leerinhoud

1. opbouw van een atoom, ionen, isotopen

2. chemische binding: intra en intermoleculaire bindingen

3. periodiek systeem: atoommassa; atoomnummer; elektronegatieve waarde; metalen en niet-metalen

4. anorganische stofklassen

5. chemisch evenwicht

6. stoechiometrie

7. concentratietermen - verdunningsvraagstukken

8. zuur- base reacties - zuursterkte - pKa

9. pH berekening - meten van pH
Studiematerialen (tekst): Verplicht

- cursus 'Chemie' - auteur K. Dhont, Lector B. Peeters - AP Hogeschool

- powerpoint en lesnota's via Digitap

- oefeningen op Digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing5,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,50 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen122,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Er wordt een definitieve toets georganiseerd in de tussentijdse toetsweek over de geziene leerstof. Het resultaat van deze evaluatie vormt 30% van het geheel. Deze evaluatie peilt zowel naar kennis en inzicht en omvat ook vraagstukken o.m. over opbouw van materie, de vorming van moleculen, soorten bindingen, anorganische stofklassen en naamgeving. Deze toets kan dus niet worden hernomen.
De evaluatie in januari (70% van het geheel) omvat eveneens kennis, inzicht en vraagstukken.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Deze evaluatie omvat kennis, inzicht en vraagstukken

Toetsing (tekst)

Voor het schriftelijk examen mag de student een rekentoestel en periodiek systeem, zonder toegevoegde notities, gebruiken.