Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Voedingswetenschappen 218344/1599/1819/1/00
Studiegids

Voedingswetenschappen 2

18344/1599/1819/1/00
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Bauwens Meghan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 11.03.2019 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Voedingswetenschappen 1.

Korte omschrijving

Voedingswetenschappen 2 laat je op een professionele manier bezig zijn met voeding en leert je het belang kennen van een gezonde en evenwichtige voeding voor het bevorderen van de gezondheid. Tijdens deze lessen worden de aanbevelingen van de voedingsstoffen van de HGR toegepast op de maaltijden van een volwassen en gezond individu tussen de 18 en 59 jaar. Zowel kwantitatief als kwalitatief worden de verschillende maaltijden en het maaltijdenpatroon opgebouwd, beoordeeld, geïnterpreteerd en aangepast. Theoretische kennis is één zaak, dit ook kunnen vertalen naar een haalbare, smakelijke en evenwichtige voeding is een andere praktische vaardigheid. Voedingswetenschappen 2 laat je toe deze vaardigheid in te oefenen om zo op een wetenschappelijke manier modellen en maaltijden te analyseren die voor een groot publiek van toepassing kunnen zijn. De aandacht gaat specifiek naar het Belgische voedingsvoorlichtingsmodel en dit wordt dan ook in al zijn wetenschappelijke facetten bekeken, maar ook andere modellen vanuit omringende landen komen aan bod.  

OLR-Leerdoelen (lijst)

gezondheidsbevordering
analyseert ‘De actieve voedingsdriehoek’ wetenschappelijk
berekent een voedingsinname van een gemiddelde dag
beschrijft de evolutie van het Vlaams voedingsvoorlichtingsmodel
motiveert de keuze van de voedingsaanbeveling van de macronutriënten van de gezondheidsraad van NL
past de meest recente richtlijnen van de voedingsaanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad van België toe op de gezonde mens van 18 tot 59 jaar
past de meest recente richtlijnen van de voedingsaanbevelingen van het Vlaams voedingsvoorlichtingsmodel toe op de gezonde mens van 18 tot 59 jaar
somt de voedingsstoffen op die geleverd worden door de voedingsmiddelengroepen van de actieve voedingsdriehoek
somt de verschillen op tussen de voedingsaanbevelingen van de macronutriënten van de HGR van België en van de GR van Nederland
stelt een gezond voedingsadvies (gezond = volgens de richtlijnen van het huidige voedingsbeleid in België) op voor een gezonde mens tussen 18 en 59 jaar in correct Nederlands met gebruik van de juiste terminologie
methodologie
handelt volgens (inter-)nationale richtlijnen
vermeldt correct wetenschappelijke bronnen in een eigen tekst /paper
nutritional assessment op individueel niveau
evalueert een voedingsinname van een gezonde mens van 18 tot 59 jaar
probleemanalyse
analyseert ‘De actieve voedingsdriehoek’ wetenschappelijk
berekent een voedingsinname van een gemiddelde dag
beschrijft de evolutie van het Vlaams voedingsvoorlichtingsmodel
evalueert een voedingsinname van een gezonde mens van 18 tot 59 jaar
motiveert de keuze van de voedingsaanbeveling van de macronutriënten van de gezondheidsraad van NL
past de meest recente richtlijnen van de voedingsaanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad van België toe op de gezonde mens van 18 tot 59 jaar
past de meest recente richtlijnen van de voedingsaanbevelingen van het Vlaams voedingsvoorlichtingsmodel toe op de gezonde mens van 18 tot 59 jaar
somt de voedingsstoffen op die geleverd worden door de voedingsmiddelengroepen van de actieve voedingsdriehoek
somt de verschillen op tussen de voedingsaanbevelingen van de macronutriënten van de HGR van België en van de GR van Nederland
stelt een gezond voedingsadvies (gezond = volgens de richtlijnen van het huidige voedingsbeleid in België) op voor een gezonde mens tussen 18 en 59 jaar in correct Nederlands met gebruik van de juiste terminologie

Leerinhoud

Voedingswetenschappen 2 richt zich voornamelijk naar de aanbevelingen, zowel in termen van voedingsstoffen als voedingsmiddelen, voor de gezonde volwassenen van 18-59 jaar. Het uiteindelijke doel is het ruim beschikken over wetenschappelijke kennis (evidence based) inzake gezonde voeding voor een volwassenen. De 'Voedingsaanbevelingen voor België' (HGR) én het voedingsvoorlichtingsmodel (Gezond Leven) staan hierbij centraal. 

Volgende thema's komen aan bod:

 • Relatie voeding, lichaamsbeweging en gezondheid
 • Studies over voeding en beweging in België: BIRNH-studie, BNVCP, Gezondheidsenquête
 • Voedingsbeleid in België: de Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen
 • Voedingsaanbevelingen voor België (HGR) met praktische aanbevelingen
 • Voedingsrichtlijnen en normen in Nederland 
 • Vergelijk van de voedingsaanbevelingen (België) en de voedingsnormen (Nederland) 
 • Voorlichting in Vlaanderen: geschiedenis (van het Klavertje Vier tot...), de voedingsdriehoek, wetenschappelijke basis (gezondheidseffect van voedingsstoffen, voedingsmiddelen en voedingspatronen)...    
 • Voorlichtingsmodellen in de wereld: La pyramide alimentaire, de Schijf van Vijf...
 • Samenstelling en het belang van gezonde maaltijden: het ontbijt, de tweede broodmaaltijd, de warme maaltijd en de tussendoortjes
 • Voedingsbespreking: het opstellen van een frequentietabel, een vaste kern, een algemeen dagschema, een dag- of weekmenu en het uitschrijven van een voedingsadvies met evaluatie. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus: 'Voedingswetenschappen 2' – auteur Meghan Bauwens - AP Hogeschool
 • Achtergronddocument Vlaams Instituut Gezond Leven: De voedings- en bewegingsdriehoek - Hoe en waarom
 • Achtergronddocument Vlaams Instituut Gezond Leven: Onderbouwing inhoudelijke visie - Voeding en gezondheid
 • Achtergronddocument Vlaams Instituut Gezond Leven: Overzicht fiches voedingsmiddelen
 • 'Tandvriendelijk voedingsadvies', een standpuntbepaling, april 2012. 
 • PowerPointPresentaties en lesnotities
 • Artikels in de map 'voedingswetenschappen 2' beschikbaar op de digitale leeromgeving
 • VD-AP kennislijn
 • Belgische Voedingsmiddelentabel: NUBEL, 6de editie
 • Brochure: Voedingsaanbevelingen voor België - 2016, Hoge gezondheidsraad, HGR nr. 9285, september 2016
 • Brochure: Maten en gewichten, handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in België, Hoge Gezondheidsraad, revisie januari 2005

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

 • Eigen kookboeken en die van de bibliotheek (Kook Ook, Receptenleer)
 • Tijdschriften in de bibliotheek: Nutrinews, Food in Action...

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,50 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen71,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off35,00Definitieve toets voor de reguliere studenten. Leerinhoud: zie examenoverzicht. Geen hulpmiddelen toegelaten.
Geen tussentijdse toets voor de werkstudent.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off65,00Leerinhoud: zie leerstofoverzicht (samenstellen van gezonde maaltijden...).
Volgende hulpmiddelen zijn toegelaten: Belgische voedingsaanbevelingen (HGR), rekenmachine, maten en gewichten (HGR).
Voor de werkstudent: één examen over de volledige leerstof.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Omvat de leerstofinhoud van beide toetsen, ongeacht de deelpunten. Het examen bestaat uit één deel. Volgende hulpmiddelen zijn toegelaten: de voedingsaanbevelingen voor België (HGR), rekenmachine, maten en gewichten (HGR).