Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Project 121005/1599/1819/1/70
Studiegids

Project 1

21005/1599/1819/1/70
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde als Project 1 W
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Aerts Ingrid, Bruggeman Geert, Gotink Heidi, Lodewijks Jan, Vanherle Koen, Van Vlaslaer Veerle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Voedingswetenschappen 1 EN simultaan te volgen met Methoden en onderzoek 1.

Korte omschrijving

Een casus waarbij o.a. nutritionele berekeningen gemaakt moeten worden. Alle groepen krijgen dezelfde casus. Het dagmenu verschilt per projectgroep. De concrete opdracht wordt voor aanvang  van het project ter beschikking gesteld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

gezondheidsbevordering
berekent een correct voedingswaarde-etiket (per 100g en per portie) voor de zelf bereide warme maaltijd en voor het kant-en-klare alternatief
kookt een volledige warme maaltijd volgens de aangeleerde technieken
maakt voor de zelf bereide warme maaltijd een receptenfiche met foto inclusief correcte ingrediƫnten- en bestellijst
stelt een gezond advies op volgens (inter-)nationale richtlijen
methodologie
vermeldt correct wetenschappelijke bronnen in een eigen tekst /paper
nutritional assessment op individueel niveau
evalueert een voedingsinname van een gezonde mens van 18 tot 59 jaar
nutritioneel onderzoek op groepsniveau
motiveert de berekening van het opgegeven menu
voert een statistische analyse uit op de resultaten van een zelf georganiseerd organoleptische onderzoek
probleemanalyse
berekent een correct voedingswaarde-etiket (per 100g en per portie) voor de zelf bereide warme maaltijd en voor het kant-en-klare alternatief
deelt de projectmap overzichtelijk in
evalueert een voedingsinname van een gezonde mens van 18 tot 59 jaar
maakt voor de zelf bereide warme maaltijd een receptenfiche met foto inclusief correcte ingrediƫnten- en bestellijst
motiveert de berekening van het opgegeven menu
voert een statistische analyse uit op de resultaten van een zelf georganiseerd organoleptische onderzoek

Leerinhoud

Berekenen energiebehoeften van een casus.
Berekenen voedingswaarde etiket van een dagmenu.
Bereiden van een opgegeven gerecht (receptuur, ingrediëntenlijst opstellen).
Organoleptisch onderzoek.
Voedingsaanbevelingen HGR

Vergelijken van dagmenu t.o.v. de aanbevelingen

Introductie 'werken in projectgroep' en 'methodiek aanpak project': Kick-off

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Opleidingskaart
POP
Hand-outs van presentaties
Alle studiemateriaal uit semester 1
e-campus

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Informatiemateriaal in de bib.
Informatiemateriaal via internet.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges7,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,50 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen31,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht75,00
AcademiejaarKennistoets25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets25,00- Studenten met een deelcijfer (groepspunt x individuele score) van minstens 10/20 kunnen de toets hernemen in de tweede examenperiode. De opdracht kan niet hernomen worden.

Toetsing (tekst)

Berekening van het totaalpunt
eindscore = groepsscore x individuele score x w1+ kennisscore x w2
De individuele score wordt toegekend via Peer Assessment.
De wegingscoëfficiënten zijn w1 = 75% (100% voor werkstudenten) en w2 = 25% (0% voor werkstudenten)

Tijdens de verplichte reflectievergaderingen wordt de individuele score (peerassessment) bevestigd. De tutor kan op basis hiervan de individuele score aanpassen. Ongewettigde afwezigheid op de reflectievergadering en/of niet invullen van de peerassessment resulteert zo in een individuele score 0,7. Als de tutor vaststelt dat de peerassessment niet valabel werd ingevuld, zal de individuele score aangepast worden naar 0.5.


Afwezigheid (gewettigd of ongewettigd) vanaf meer dan 4 dagen leidt tot de beslissing van de examencommissie om code F (Failed) voor het opleidingsonderdeel toe te kennen.