Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Project 218279/1599/1819/1/21
Studiegids

Project 2

18279/1599/1819/1/21
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde als Project 2 W
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Aerts Ingrid, Beuselinck Axelle, Bruggeman Geert, Vanherle Koen, Wintgens Barbara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 11.03.2019 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Fysicochemie van het koken EN simultaan te volgen met Microbiologie van de voeding.

Korte omschrijving

Tijdens de projectweken voer je in projectgroep één of twee opdrachten uit. Een lector staat in voor de begeleiding. Door intensief in groep te werken verdiep je niet alleen jouw kennis uit de lesweken maar verwerf je bovendien bijkomende competenties zoals werken in teamverband, verwerven en werken van informatie, rapporteren. Het onderwerp van het project komt uit het werkveld en sluit aan bij de inhoud van de periode. Dit project behandelt de ontwikkeling van een kant en klaar- maaltijd voor een industriële opdrachtgever. De nadruk ligt op kwaliteitborging door beheersing van het bereidings- en bewaringsproces.

OLR-Leerdoelen (lijst)

communicatie
presenteert aan de hand van een Powerpointpresentatie
grootkeuken en catering
analyseert microbiologische parameters tijdens productie en bewaring
motiveert de keuze van convenience-vorm
motiveert een gekozen bereidings- en bewaringstechniek
motiveert procesparameters in functie van houdbaarheid
ontwikkelt een productiefiche
ontwikkelt een regeneratiefiche
stelt documenten SMART op
stelt een monitoringsplan op
toont aan dat het resultaat afgestemd is op de belanghebbenden (opdrachtgever, doelgroep, maatschappij,...)
kwaliteit en voedselveiligheid
ontwerpt een productetiket dat voldoet aan de wettelijke vereisten
methodologie
stelt documenten SMART op
productbeoordeling
motiveert procesparameters in functie van organoleptiek
stakeholdergerichtheid
toont aan dat het resultaat afgestemd is op de belanghebbenden (opdrachtgever, doelgroep, maatschappij,...)

Leerinhoud

Inhoud onder voorbehoud van aanpassing in functie van casus.

Een productiefiche (receptenfiche) SMART opstellen.
Een grondige beschrijving geven van de argumenten en beslissingen ivm kwaliteitsbehoud (incl. procesparameters en kookschade).
Een regeneratiefiche (werkvoorschrift restaurant) SMART opstellen.
Een productetiket met bijhorende voedingswaardedeclaratie opstellen.
Een beschrijving geven van de argumenten en beslissingen ivm inschatting van de houdbaarheid.
Een beschrijving en bespreking geven van de monitoring.
Een Powerpoint voorstelling samenstellen.
Het resultaat van het werk presenteren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Opgave en ondersteunende documenten
Opleidingskaart
Alle studiemateriaal uit semester 2
e-campus

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Informatiemateriaal in de bib.
Informatiemateriaal via internet.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren80,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen22,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht75,00
AcademiejaarKennistoets25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets25,00Studenten met een deelcijfer (groepspunt x individuele score) van minstens 10/20 kunnen de toets hernemen in de tweede examenperiode. De opdracht kan niet hernomen worden.

Toetsing (tekst)

Berekening van het totaalpunt
eindscore = groepsscore x individuele score x w1+ kennisscore x w2
De individuele score wordt toegekend via Peer Assessment.
De wegingscoëfficiënten zijn w1 = 75% (100% voor werkstudenten) en w2 = 25% (0% voor werkstudenten)

Tijdens de verplichte reflectievergaderingen wordt de individuele score (peerassessment) bevestigd. De tutor kan op basis hiervan de individuele score aanpassen. Ongewettigde afwezigheid op de reflectievergadering en/of niet invullen van de peerassessment resulteert zo in een individuele score 0,7. Als de tutor vaststelt dat de peerassessment niet valabel werd ingevuld, zal de individuele score aangepast worden naar 0.5.

Afwezigheid (gewettigd of ongewettigd) vanaf meer dan 4 dagen leidt tot de beslissing van de examencommissie om code F (Failed) voor het opleidingsonderdeel toe te kennen.