Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Voedingswetenschappen 421010/1599/1819/1/46
Studiegids

Voedingswetenschappen 4

21010/1599/1819/1/46
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Aerts Ingrid, Van Dijck Domien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 25.02.2019 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Algemene diëtetiek.

Korte omschrijving

Facet 1: In specifieke omstandigheden
Medische sociologie als beginsel om onderstaande specifieke omstandigheden beter te kunnen begrijpen en te behandelen zoals:
(On)gelijk (on)gezond, voeding en (kans)armoede, alternatieve voedingssystemen, voeding en culturen, maatschappelijke en sociale aspecten van alcohol(misbruik), ecologisch voedselvoetafdruk
Facet 2: Voedingszorg
Je komt tijdens de stage en in het latere beroepsleven in contact met zieke tot ernstig zieke en zorgafhankelijke mensen. Soms zal een dieettherapie in de ware zin niet meer baten. Het is de taak van de diëtist om hen het nodige comfort tijdens en het genot van een maaltijd aan te bieden. Je leert voedingszorgproblemen zowel op individueel als op collectief niveau probleemoplossend hanteren via een gefaseerd ‘nutrition care’ proces. We staan stil bij de mogelijkheden om bij zorgafhankelijke mensen de voedingsinname en het comfort van de maaltijd te bevorderen, bij verschillende vormen van maaltijdassistentie.
Je verwerft inzicht in het voedings- en vochtbeleid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

diagnose
analyseert de voedingsstatus en voedingsbehoeften van patiënten in algemene tot bijzondere voedingszorgsituaties
gebruikt de aangereikte teksten in een gegeven casus
hanteert voedingszorgproblemen op individueel en collectief niveau probleemoplossend
stelt (voedings)begeleiding op voor individuen/groepen met ondervoeding
gezondheidsbevordering
legt uit wat de oorzaken zijn van de ongelijkheid in gezondheid
onderkent de basisbeginselen van medische sociologie om sociaaleconomische, culturele leefomstandigheden te begrijpen in functie van begeleiding patiënten/cliënten
onderkent de ecologische voedselvoetafdruk
interdisciplinair
motiveert de rol van de diëtiste en andere zorgverleners in de multidisciplinaire voedingszorg
methodologie
vermeldt correct wetenschappelijke bronnen in een eigen tekst /paper
vertaalt onderzoeksresultaten uit de wetenschappelijke literatuur naar een specifieke situatie.
nutritional assessment op individueel niveau
begeleidt de verschillende eetculturen in België
begeleidt het individu/groepen in verschillende alternatieve voedingssystemen
begeleidt individuen met onaangepast alcoholgebruik
berekent de voedingsstatus en voedingsbehoefte van patiënten in algemene tot bijzondere voedingszorgsituaties
documenteert zich met relevante, up to date referentiemateriaal en productinformatie
past kritisch de technieken van doelmatige assitentie toe bij patiënten al dan niet met kauw- en slikproblemen
stelt (voedings)begeleiding op aan individuen/groepen die een afwijkend voedingspatroon hebben omwille van sociale, culturele, maatschappelijke, economische redenen
nutritioneel onderzoek op groepsniveau
vertaalt onderzoeksresultaten uit de wetenschappelijke literatuur naar een specifieke situatie.
probleemanalyse
vertaalt onderzoeksresultaten uit de wetenschappelijke literatuur naar een specifieke situatie.
analyseert de voedingsstatus en voedingsbehoeften van patiënten in algemene tot bijzondere voedingszorgsituaties
begeleidt de verschillende eetculturen in België
begeleidt het individu/groepen in verschillende alternatieve voedingssystemen
begeleidt individuen met onaangepast alcoholgebruik
berekent de voedingsstatus en voedingsbehoefte van patiënten in algemene tot bijzondere voedingszorgsituaties
documenteert zich met relevante, up to date referentiemateriaal en productinformatie
gebruikt de aangereikte teksten in een gegeven casus
hanteert voedingszorgproblemen op individueel en collectief niveau probleemoplossend
stelt (voedings)begeleiding op voor individuen/groepen met ondervoeding
spoort oorzaken op van kansarmoede
samenwerken
motiveert de rol van de diëtiste en andere zorgverleners in de multidisciplinaire voedingszorg
zorg voor omgeving
legt uit wat de oorzaken zijn van de ongelijkheid in gezondheid
onderkent de basisbeginselen van medische sociologie om sociaaleconomische, culturele leefomstandigheden te begrijpen in functie van begeleiding patiënten/cliënten
onderkent de ecologische voedselvoetafdruk
past kritisch de technieken van doelmatige assitentie toe bij patiënten al dan niet met kauw- en slikproblemen
stelt (voedings)begeleiding op aan individuen/groepen die een afwijkend voedingspatroon hebben omwille van sociale, culturele, maatschappelijke, economische redenen
integreert de verschillende vakgebieden in een belevingsgerichte en biopsychosociaal verantwoorde voedingszorg met behulp van gegeven casus

Leerinhoud

Facet: In specifieke omstandigheden

Medische sociologie, (on)gelijk (on)gezond
Voeding en (kans)armoede
Alternatieve voedingssystemen zoals vegetarisme, veganisme, macrobiotiek, antroposofische voeding, combinatievoeding, e. d.
Voeding en culturen: joodse, islamitische, hindoe, e.d.
Voeding en alcohol(isme)
Ecologische voedselvoetafdruk


Facet: Voedingszorg

Het voedingszorgproces: praktische toepassing op individueel en collectief niveau (casuïstiek)
Samenstelling en gebruik van referentiemateriaal
Ondervoeding
Maaltijdassistentie
Dysfagie
Dieetvoeding en verrijkte voedingssupplementen
Multidisciplinaire samenwerking

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Facet: In specifieke omstandigheden

Cursus ‘Voeding in specifieke omstandigheden’ – auteur: Ingrid Aerts en Marina Hertogen – AP Hogeschool. Opdrachten verwerkt in cursus
VD-AP-kennislijn.

VD-AP-richtlijn.

(Kook)boeken alternatieve voedingssystemen

(kook)boeken andere culturen in de Bib + eigen materiaal
Informatorium van voeding en diëtetiek, digitaal te raadplegen op intranet van onze school
Didactische voedingswinkel
Verplichte actuele seminaries en/of bijscholingen die betalend kunnen zijn
Internetbronnen

Facet: Voedingszorg

Cursus ‘Voedingszorg’ – Marijke Meeusen – Artesis Plantijn Hogeschool en presentatiesheets
Casuïstiek (thuiszorg, ROB, RVT, ziekenhuis, PVT, dagcentrum)
Maaltijdassistentie in beeld (ppt-presentaties, video)
Opdracht samenstellen van relevant referentiemateriaal voor de voedingszorg en klinische voeding
Aangereikt referentiemateriaal : o.a. 'VD-AP Kennislijn', 'VD-AP richtlijnen', ‘Formuleboekje voedingszorg’, ‘Biochemische parameters voor de diëtist’, NUBEL, Voedingsaanbevelingen Hoge GezondheidsRaad.
Antropometrische meetinstrumenten
Eenvoudig zakrekenmachine
Kookboeken

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen50,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,0050% voedingszorg en 50% specifieke omstandigheden
Definitief examen (voor reguliere studenten) in de tussentijdse toetsweek na lesmodule 3, examen (werkstudenten) in de examenweek na semester 2
toegelaten hulpmiddelen: VD-AP richtlijn en zakrekentoestel
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,0050% voedingszorg en 50% specifieke omstandigheden
toegelaten hulpmiddelen: VD-AP richtlijn, zakrekentoestel

Toetsing (tekst)

Voedingswetenschappen 4 heeft volgende verdeling:

50%  Voedingszorg

50% Voeding in specifieke omstandigheden