Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Werkveldproject 'productie'26556/1599/1819/1/42
Studiegids

Werkveldproject 'productie'

26556/1599/1819/1/42
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Aerts Ingrid, Bruggeman Geert, Van Nijlen Bart, Wintgens Barbara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 11.03.2019 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

Tijdens de projectweken voer je in projectgroep één of twee opdrachten uit. Een lector staat in voor de begeleiding. Door intensief in groep te werken verdiep je niet alleen jouw kennis uit de lesweken maar verwerf je bovendien bijkomende competenties zoals werken in teamverband, verwerven en werken van informatie, rapporteren. Het onderwerp van het project komt uit het werkveld en sluit aan bij de inhoud van de periode.

De projectopdracht in deze periode omvat twee grote delen:

Opzetten ‘week van de gezonde voeding’ in een reële situatie (School, bejaardentehuis, …) conform de verwachtingen van de opdrachtgever (Cateraar, zelfstandige uitbater, …).
Een nog niet in de opleiding behandeld ziektebeeld in kaart brengen (oorzaak, gevolg, symptomen, diagnose, behandeling) en toepassen binnen het kader van de opdracht voor een casus.

De student kan indien mogelijk kiezen voor een alternatieve invulling. De mogelijkheden hangen af van het aanbod uit het werkveld of uit internationale samenwerkingen.
Deze alternatieve projecten kunnen afwijken van de geroosterde projectweken en standaard projectbeoordelingen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

(zelf)reflectie
past kennis en inzichten toe bij de uitwerking van een "gezonde X-daagse" in een reële scholencontext conform de bedrijfsvoering van de cateraar.
communicatie
vergadert/presenteert op professionele wijze met/aan verantwoordelijken in het bedrijfsleven.
argumenteert over opties en keuzes op een kwaliteitsvolle wijze en met de nodige bewijsvoering (inclusief alle berekeningen, testen van organoleptiek, aftoetsing aan organisatorische elementen, …)
beschrijft duidelijk, correct en degelijk de gevraagde observaties, analyses en opzoekwerk
communiceert vlot met alle verantwoordelijken en betrokkenen in de projectcontext.
genereert de nodige/vereiste documentatie/administratie: planning, rapportering, motivering, (werk-)documenten, … (projectmap)
diëten
onderzoekt een ongekend ziektebeeld
past zelfverworven kennis toe op een casus of situatie binnen een "gezonde X-daagse" in een reële scholencontext conform de bedrijfsvoering van de cateraar. .
grootkeuken en catering
argumenteert over opties en keuzes op een kwaliteitsvolle wijze en met de nodige bewijsvoering (inclusief alle berekeningen, testen van organoleptiek, aftoetsing aan organisatorische elementen, …)
communiceert vlot met alle verantwoordelijken en betrokkenen in de projectcontext.
conceptualiseert een "gezonde X-daagse" in een reële scholencontext conform de bedrijfsvoering van de cateraar.
geeft een budgettechnische, organisatorische en menukundige beoordeling (haalbaarheid) van maaltijden(cycli)
ontwerpt een commerciële aanpak (rekening houdend met GVO principes) uit.
past kennis en inzichten toe bij de uitwerking van een "gezonde X-daagse" in een reële scholencontext conform de bedrijfsvoering van de cateraar.
schat een concrete bedrijfssituatie in.
kwaliteit en voedselveiligheid
schat een concrete bedrijfssituatie in.
methodologie
ontwerpt een commerciële aanpak (rekening houdend met GVO principes) uit.
heeft een onderzoekende houding bij het uitwerken van taken
probleemanalyse
onderzoekt een ongekend ziektebeeld
past zelfverworven kennis toe op een casus of situatie binnen een "gezonde X-daagse" in een reële scholencontext conform de bedrijfsvoering van de cateraar. .
schat een concrete bedrijfssituatie in.
heeft een onderzoekende houding bij het uitwerken van taken
productbeoordeling
conceptualiseert een "gezonde X-daagse" in een reële scholencontext conform de bedrijfsvoering van de cateraar.
past kennis en inzichten toe bij de uitwerking van een "gezonde X-daagse" in een reële scholencontext conform de bedrijfsvoering van de cateraar.
stakeholdergerichtheid
conceptualiseert een "gezonde X-daagse" in een reële scholencontext conform de bedrijfsvoering van de cateraar.
voedingsbeleid
conceptualiseert een "gezonde X-daagse" in een reële scholencontext conform de bedrijfsvoering van de cateraar.
zorg voor omgeving
geeft een budgettechnische, organisatorische en menukundige beoordeling (haalbaarheid) van maaltijden(cycli)

Leerinhoud

De leerinhoud kan gewijzigd worden in functie van de jaarplanning en voorziene tijd voor dit project.

Een definitieve versie van de opdracht van dit project wordt aan de studenten vóór aanvang van het project bezorgd.

Nieuwe leerstof die niet in voorgaande modules werd gezien :
Een ongekend ziektebeeld en bijhorend dieet
‘Audit’ en meeting met verantwoordelijken (ter plaatse in het bedrijf)
Vergadertechniek
Voorstelling van een projectresultaat op een meeting.
Commerciële benadering in collectiviteiten
Toe te passen geziene leerstof, ondermeer… :
Beschrijving HACCP-aanpak
Gevarenanalyse HACCP
aanpassen voeding aan dieetvereisten rekening houdend met de leefwereld van de betrokkenen
Opstellen weekmenu, MIS
Bereiden gerecht en/of dieetmaaltijd
Organoleptisch onderzoek
Beschrijving/analyse van een organisatie binnen de gemeenschapsrestauratie
Beoordeling aanbod
Functional Food

In overleg met de internationale coördinator kan dit project ook een internationale invulling krijgen.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Opleidingskaart
studiemateriaal uit afgelopen semesters 

e-campus

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Informatiemateriaal in de bib.
Informatiemateriaal via internet.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren80,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen24,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Berekening van het totaalpunt
eindscore = groepsscore x individuele score x w1+ kennisscore x w2
De individuele score wordt toegekend via Peer Assessment.
De wegingscoëfficiënten zijn w1 = 100% en w2 = 0%

Tijdens de verplichte reflectievergaderingen wordt de individuele score (peerassessment) bevestigd. De tutor kan op basis hiervan de individuele score aanpassen. Ongewettigde afwezigheid op de reflectievergadering en/of niet invullen van de peerassessment resulteert zo in een individuele score 0,7. Als de tutor vaststelt dat de peerassessment niet valabel werd ingevuld, zal de individuele score aangepast worden naar 0.5.

Afwezigheid (gewettigd of ongewettigd) vanaf meer dan 4 dagen leidt tot de beslissing van de examencommissie om code F (Failed) voor het opleidingsonderdeel toe te kennen.

Beoordelingen van de alternatieve keuzeprojecten kunnen afwijken van deze berekeningswijze.