Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
POP 223543/1599/1819/1/32
Studiegids

POP 2

23543/1599/1819/1/32
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bauwens Meghan, Beuselinck Axelle, Van de Voorde Britt, Vanherle Koen, Van Laer Sofie, Vinck Billie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (Volledig academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Werkveldoriƫntatie.

Korte omschrijving

Het POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) is een persoonlijk dossier waarmee de student zijn/haar studievoortgang aantoont: op welke wijze bereikt de student de leerdoelen en vaardigheden (zoals beschreven in de ECTS-fiches) en bereikt hij/zij de gewenste opleidingsspecifieke leerresultaten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

(zelf)reflectie
documenteert de eigen leerweg (werkveldervaring inbegrepen)

Leerinhoud

Met het POP leert de student om het eigen leerproces in eigen handen te nemen, het werkveld te verkennen en zich te ontwikkelen tot een professional die zich bewust is van de noodzaak tot levenslang leren. Het POP is een persoonlijk dossier waarmee de student zijn/haar studievoortgang aantoont: op welke wijze bereikt de student de leerdoelen en vaardigheden zoals beschreven in de studiefiches. De reflectieopdrachten volgen de leercyclus van Kolb: leren uit reflectie. De student krijgt ruimte om het POP volgens zijn persoonlijke interessegebieden in te vullen, om zijn plaats in het werkveld te zoeken.

Het POP wordt als instrument gebruikt waarin de student aantoont dat hij/zij voldoende uren kijkstage heeft uitgevoerd, waarin hij/zij de uitvoering van de patiëntenopdracht aantoont, waarin de uren werkveld ervaring worden aangetoond. Van deze componenten wordt eveneens een reflectie gemaakt waarmee de student aantoont hoe deze opdrachten een meerwaarde zijn.

Met POP-opdrachten en ondersteunende hoorcolleges oriënteren we de student naar het zoeken van een eindopdracht.

Bij het afstuderen beschikt de student over een POP-map die het startpunt is van zijn persoonlijke ontwikkeling als professional.

Het POP is het uitgangspunt voor de gesprekken met de POP-coach van de student.

POP2 loopt vanaf het moment dat POP1 stopt. De student start (ook zonder inschrijving voor dit opleidingsonderdeel) met het opbouwen van de werkveldervaring.

De student bewijst in POP2 minstens 70u werkveldervaring (uren hangen samen met 2 stp binnen het opleidingsonderdeel POP2).


 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

POP-cursus wordt in 1 VD aangekocht en student houdt deze bij in een ringkaft.

De invulsjablonen zijn terug te vinden op Digitap in het mapje opleiding VD. De uitleg over verwachtingen en verplichtingen (PPT) kunnen eveneens in het mapje opleiding VD op Digitap worden geraadpleegd.

Student reflecteert a.d.h.v. deze documenten over verschillende items en voegt deze documenten binnen 2 dagen na uitvoeren toe aan deze map. 


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,50 uren
Practicum en/of oefeningen
Werkplekleren en/of stage16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00Zie Toetsing (tekst).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00De student dient zijn bijgestuurde POP-kaft in op de eerste examendag op het studentensecretariaat.Zie Toetsing (tekst).

Toetsing (tekst)

De verantwoordelijkheid voor de invulling van het POP ligt bij de student: de student neemt het leerproces in eigen handen. De opleiding zorgt voor POP-coaching.

De student kan een afspraak maken met de POP coach om zijn studievoortgang te bespreken. In de loop van POP 2 heeft de student één verplicht POP-gesprek. De puntenberekening POP gebeurt volgens formule 'volledigheid (score op 10) x kwaliteit (factor)'.

De POP-kaft wordt 2 keer per jaar opgevraagd door de POP-lezer voor evaluatie. Het nooit afgeven van de kaft zal leiden tot F voor het volledige opleidingsonderdeel. Het POP-gesprek is onderdeel van de verplichte activiteiten.

puntenverdeling POP-lezer
semester 1 40% - semester 2 60%De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform moet worden nageleefd.