Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Organisatiemanagement29999/1665/1819/1/48
Studiegids

Organisatiemanagement

29999/1665/1819/1/48
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Postgraduaat Open Jeugdwerk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Clauw Jo, Verheyen Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (Volledig academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 125,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je krijgt inzicht in hoe je projectmatig kan werken in relatie tot de verschillende overheden. Je leert projectdossiers schrijven vanuit inhoud en doelstellingen en deze te onderbouwen met cijfers. Je krijgt zicht op hoe je op een professionele manier kan communiceren en onderhandelen met partners om aan offensieve en constructieve beleid beïnvloeding te doen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De jeugdwerker handelt doelgericht en managt de organisatie als partner in het levensproject van een superdiverse groep jongeren.
De student analyseert de noden en sterktes van de eigen organisatie.
De student analyseert de noden en sterktes van potentiële partners.
De student analyseert de verschillende partners die relevant zijn voor de eigen praktijk en de doelstellingen die daar moeten gerealiseerd worden.
De student kan de basisprincipes van financiële planning toepassen op projecten uit de eigen praktijk.
De student kan de sterktes en noden van de eigen organisatie koppelen aan de noden en sterktes van potentieële partners m.b.t. het opzetten van samenwerking(sovereenkomsten).
De student kan een realistische inschatting maken van de verschillende hulpbronnen die nodig zijn om missie en doelstellingen te realiseren.
De student kan vanuit de eigen praktijk en/of voor eigen projecten een missie en visie formuleren en deze koppelen aan strategische en operationele doelstellingen.
De student kent de basisprincipes van financiële planning (begroting, kasplanning,...)
De student kent de basisprincipes van projectwerk.
De student kent de principes van strategische communicatie.
De student kent een aantal basisprincipes gerelateerd aan de werking van overheden (cfr. basisprincipes lokaal beleid, beheers- en beleidscyclus, bevoegdheidsverdeling, werking ambtelijk apparaat, financiële logica, beheersvormen (EVA,...), beleidsinstrumenten).
De student ontwikkelt handelingsstrategieën m.b.t. de eigen werking in relatie tot de verschillende bestuurlijke contexten die van toepassing zijn (in zijn praktijk).
De student past de principes van strategische communicatie toe m.b.t. het communiceren met partners uit de eigen praktijk.

Leerinhoud

Je krijgt inzicht in hoe je projectmatig kan werken in relatie tot de verschillende overheden. Je leert projectdossiers schrijven vanuit inhoud en doelstellingen en deze te onderbouwen met cijfers. Je krijgt zicht op hoe je op een professionele manier kan communiceren en onderhandelen met partners om aan offensieve en constructieve beleid beïnvloeding te doen.

Inhouden:

• Overheidsdenken
• Projectdenken
• Projectmatig werken in de eigen werking
• Offensieve en constructieve beleid beïnvloeding
• Onderhandelen en beïnvloeden in de eigen praktijk
• Projectdossiers schrijven vanuit inhoud en doelstellingen
• Projectdossiers onderbouwen met cijfers

Studiematerialen (lijst)

Studiewijzer 'Organisatiemanagement'.Verplicht
  • Auteur: J.Clauw K.Van Roose

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De voorziene studiewijzer is verplicht lesmateriaal voor de hoor- en werkcolleges, praktijkbezoeken en het groepsleren. In de digitale leeromgeving wordt bijkomend aanbevolen lesmateriaal geplaatst door de docent.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen25,00 uren
Werktijd buiten de contacturen82,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)100,00