Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Geïntegreerde afstudeeropdracht30000/1665/1819/1/82
Studiegids

Geïntegreerde afstudeeropdracht

30000/1665/1819/1/82
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Postgraduaat Open Jeugdwerk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Clauw Jo, Verheyen Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (Volledig academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 125,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Gedurende het postgraduaat werkt de student aan een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) en Persoonlijk ActiePlan (PAP). Hier kiest de student één hoofdthema en twee bijthema’s. Doel is om een aantal persoonlijke doelstellingen te formuleren en deze in de eigen praktijk toe te passen.
Aan het einde van het traject wordt het resultaat gepresenteerd tijdens de afsluitende presentatiedag.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De jeugdwerker handelt doelgericht en managt de organisatie als partner in het levensproject van een superdiverse groep jongeren.
De student analyseert theoretische inzichten in zijn of haar werkcontext.
De student analyseert zijn of haar ruime werkcontext.
De student bouwt professionele kennis en inzicht op over zijn of haar werkcontext.
De student gebruikt kwalitatieve bronnen om analyses te onderbouwen.
De student geeft zelfstandig richting aan zijn of haar leerproces.
De student hanteert een correcte mondelinge communicatie.
De student hanteert een correcte schriftelijke communicatie.
De student licht zijn beroepsmatig handelen door en ontwikkelt een POP en PAP.
De student onderzoekt zichzelf als beroepspersoon.

Leerinhoud

Gedurende het postgraduaat werkt de student aan een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) en Persoonlijk ActiePlan (PAP). Hier kiest de student één hoofdthema en twee bijthema’s. Doel is om een aantal persoonlijke doelstellingen te formuleren en deze in de eigen praktijk toe te passen.
Aan het einde van het traject wordt het resultaat gepresenteerd tijdens de afsluitende presentatiedag.


Inhouden:

• Persoonlijke ontwikkeling: persoonlijk ontwikkelingsplan en persoonlijk actieplan opmaken
• Werkcontextverkenning
• Praktijkmomenten

Studiematerialen (lijst)

Studiewijzer 'Geïntegreerde Opdracht'Verplicht
  • Auteur: J. Clauw K. Van Roose

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De voorziene studiewijzer is verplicht lesmateriaal voor het opmaken van de geïntegreerde opdracht. In de digitale leeromgeving wordt bijkomend aanbevolen lesmateriaal geplaatst door de docent.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen25,00 uren
Werktijd buiten de contacturen94,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00