Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Inleiding in de mechanica24191/1610/1819/24210/51
Studiegids

Inleiding in de mechanica

24191/1610/1819/24210/51
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Mechanica.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Van den Broeck Jo, Vandenwyngaert Frauke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Mechanica' wordt gequoteerd op 20 (tot op een tiende).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (1ste semester)
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Mechanica', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Deze cursus bevat de belangrijkste onderwerpen uit de theoretische mechanica en sterkteleer. De theorie is aangevuld met tal van oefeningen die verband houden met mechanische toepassingen zoals mechanismen, constructies, machineonderdelen, enzovoort.

Verder is het de bedoeling om vanuit de theoretische principes zoveel mogelijk toegepaste verbanden te leggen met andere opleidingsonderdelen zoals mechanisch ontwerpen, projectwerk, technologie mechanica, enzovoort.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan de toelaatbare spanning in functie van de wijze waarop de belasting werkt (statisch, dynamisch) bepalen in relatie tot de toegepaste materiaalsoort.
De student kan effecten van veerkrachten en wrijving op een installatie berekenen.
De student kan werktuigonderdelen identificeren & typeren met betrekking tot de verschillende belastingsvormen (trek, druk, wring, enz...).
EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan mechanische constructies statisch vrij maken.
EM06: Gefundeerd kiezen
De student kan belastingscomponenten aan de hand van praktijktabellen selecteren.

Leerinhoud

 • Krachten, krachtvectoren en puntmassa's
 • Krachtenstelsels, momenten en lichamen
 • Bijzondere krachten: veren en wrijving 
 • Momenten
 • Belastingen op trek en druk
 • Toelaatbare spanningen en grensspanningen
 • Zuivere buiging
 • Buigbelastingen
 • Wringing
 • Knik
 • Samengestelde belastingen
 • Belasting van assen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus "Inleiding in de mechanica" departement WT Elektromechanica.
 • Tabellenboek voor metaaltechniek

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges35,50 uren
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Dit examen is herneembaar in de examenreeks van module 2.
AcademiejaarKennistoets50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

De toetsing gebeurt hoofdzakelijk met oefeningen. Het eindresultaat van de berekeningen is doorslaggevend.

Om de slaagkansen te verhogen, kan het examen van module 1 hernomen worden in de eerst daaropvolgende examenreeks. Hierbij kan zowel de student die niet slaagt, als de student die slaagt, beslissen opnieuw aan dit examen in de eerst daaropvolgende examenreeks deel te nemen. Het hoogste behaalde cijfer uit beide examenreeksen wordt dan het definitief cijfer van het desbetreffende deelexamen.

Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.