Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Toegepaste Wiskunde21806/1610/1819/26762/02
Studiegids

Toegepaste Wiskunde

21806/1610/1819/26762/02
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Toegepaste wetenschappen.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van de Peer Filip
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Toegepaste wetenschappen' wordt gequoteerd op 20 (tot op een tiende).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (1ste semester)
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Toegepaste wetenschappen', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Wiskunde wordt in onze opleiding Elektromechanica als een ondersteunend vak gezien. Dat wil zeggen: geen wiskunde om de wiskunde, maar alleen ter ondersteuning van de échte vakken, die noodzakelijkerwijs soms wiskunde nodig hebben.

De thema's die in dit vak behandeld worden, zijn dan ook enkel thema's die in één van de volgende drie jaren noodzakelijk zijn.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan aan de hand van de basis goniometrische rekenregels technisch wetenschappelijke vraagstukken oplossen binnen het domein van andere opleidingsonderdelen.
De student kan afgeleiden berekenen om deze later toe te passen in andere opleidingsonderdelen.
De student kan complex rekenen om dit daarna vlot te gebruiken in andere opleidingsonderdelen.
De student kan logaritmisch rekenen en kan curves transformeren van lineaire naar logartimische schalen en vice versa.

Leerinhoud

 • Algebra
 • Goniometrie
 • Exponentiële en Logaritmische functies
 • Complex rekenen
 • Afgeleiden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Formularia die aan de student bij het begin van een hoofdstuk worden aangeboden.
 • De powerpoint presentaties en oefeningopdrachten over de verschillende hoofdstukken, die digitaal worden aangeboden aan de student.
 • Oefening-oplossingen, die in digitale vorm worden aangeboden aan de student.
 • Noodzakelijk: wetenschappelijk rekenmachine.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges35,00 uren
Werktijd buiten de contacturen40,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets40,00Dit deelexamen kan hernomen worden in de eerst daaropvolgende examenreeks. Het hoogste behaalde cijfer uit beide examenreeksen wordt vastgesteld als het definitief examencijfer van dit deelexamen.’ Dit examen wordt digitaal afgenomen, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is.
AcademiejaarKennistoets60,00Dit examen wordt digitaal afgenomen, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Dit examen wordt digitaal afgenomen, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.