Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Pompen, ventilatoren en compressoren23604/1610/1819/24213/76
Studiegids

Pompen, ventilatoren en compressoren

23604/1610/1819/24213/76
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het energiemanagement als Technologie Energie: Pompen, ventilatoren en compressoren
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Technologie mechanica.
Studieomvang: 2 studiepunten
Co-titularis(sen): Vandenwyngaert Frauke, Verhulst Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Technologie mechanica' wordt gequoteerd op 20 (tot op een tiende).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 11.03.2019 (2de semester)
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Technologie mechanica', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Totale studietijd: 52,00 uren

Korte omschrijving

Voor dit theoretische vakonderdeel ligt aan de basis het gedrag van gassen en vloeistoffen, zowel stilstaand als in beweging (leidingen). Een goed begrip van de wet van Bernouilli en de oorzaak van leidingverliezen is hierbij essentieel.

Hierna worden het gebruik en de constructie van de verschillende stromingsmachines (pompen, ventilatoren en compressoren) die vandaag binnen de industrie worden gebruikt, nader bestudeerd. De nadruk op het energetisch gedrag hun toepassing en de berekeningsselectie verdienen hierin uitgesproken onze aandacht.

We bekijken de werkingsprincipes van de belangrijkste types pompen, compressoren en HVAC ventilatoren en leren het juiste type te selecteren aan de hand van hun karakteristieken en de optredende leidingweerstanden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan de verschillende compressor-, pomp en ventilatortypes onderscheiden naar werking en toepassing.
De student kan de verschillende soorten compressoren, pompen en ventilatoren herkennen in een toepassing op basis van schema's en tekeningen en kan daarnaast de invloed van hun regelingen op de totale energiebalans inschatten op basis van berekeningen. 
De student kan een installatie dimensioneren (leidingdiameter, keuze pomp- en ventilatorkarakteristiek).
De student kan het drukverloop en het gedrag van drijvende lichamen in een stilstaand fluïdum begrijpend beschrijven.
De student kan specifieke hydraulische aandrijfsystemen onderscheiden van elkaar en is in staat hun werking en opbouw kritisch te onderzoeken.

Leerinhoud

 • Eigenschappen van vloeistoffen en gassen.
 • Stromingsmechanica en leidingskarakteristieken.
 • De verschillende pomptypes, hun toepassingen en karakteristieken.
 • NPSH, cavitatie bij pompen.
 • Werkingspunt, selectie en schakelen van stromingsmachines, flow sharing en flow matching.
 • Verdringerpompen en hydraulische systemen.
 • Ontwerp en types compressoren.
 • Regeling van compressoren.
 • Bespreking van ventilatortypes, voor- en nadelen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP-Cursus 'Pompen, compressoren en ventilatoren' departement WT - Elektromechanica_ Peter Verhulst.
 • Digitaal leerplatform

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen25,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.