Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Labo elektriciteit26755/1610/1819/16694/52
Studiegids

Labo elektriciteit

26755/1610/1819/16694/52
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Elektriciteit.
Studieomvang: 2 studiepunten
Co-titularis(sen): Broeckx Alex, Pauwels Gert, Van Goethem Wim, Verhulst Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Elektriciteit' wordt gequoteerd op 20 (tot op een tiende).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 03.12.2018 (2de module)
Tweede examenkans: 
niet mogelijk.
Totale studietijd: 52,00 uren

Korte omschrijving

Elektrotechnische schakelingen maken en basismetingen uitvoeren op:
 • Weerstanden, spoelen en condensatoren bij gelijk- en wisselspanning
 • Werking van verlichtingsschakelingen
 • Driefasige symmetrische en asymmetrische belastingen
 • Vermogen en cos-phi metingen inclusief berekeningen


.... met als doel de theoretische concepten te begrijpen en te verwerken tot een vorm van parate kennis met het oog op de latere beroepsuitoefening.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan de basisprincipes bij een driefasige ster- en driehoeksbelasting verklaren.
EM02: Installeren
De student kan door logisch denken eenvoudige elektrische schakelschema's zelfstandig opbouwen en de eventuele problemen (storingen) oplossen.
EM06: Gefundeerd kiezen
De student kan op basis van de huidige wetgeving en veilgheidseisen en afhankelijk van de toepassing een correcte selectie maken van differentieelschakelaar.

Leerinhoud

 • Proeven betreffende de volgende onderwerpen:
  • Werken met meettoestellen.
  • Belasting op gelijkspanning.
  • Gedrag van weerstanden, spoelen en condensatoren bij gelijk- en wisselspanning.
  • Werking van de differentieelschakelaar.
  • Werking en berekening van de TL verlichtingsschakeling (R-L-C kring).
  • Driefasige symmetrische en asymmetrische belastingen.
  • Vermogen en cos-phi metingen en berekeningen bij de verschillende proeven.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Bundel met laboproeven en cursus Elektriciteit, Departement WT - Elektromechanica.
 • Labomateriaal en meettoestellen.
 • Documentatiemappen.
 • Boeken uit de bibliotheek.
 • Internet
 • Digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen17,50 uren
Werktijd buiten de contacturen32,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on70,00Deze score is te verdienen tijdens de labozittingen.
Beoordelingencriteria: zie cursus.
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarKennistoets30,00Praktische opstelling met kennisvragen.
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

a. Permanente evaluatie (Vaardigheidstoets hands on (70%)):

 • De aanwezigheid tijdens labozittingen is verplicht.
 • Tijdens het labo wordt er permanent geëvalueerd en is er een digitale toetsing als voorbereiding.
 • Een student die 2 of meer keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende labo.
 • Een code 'F' voor een labo resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' vind je in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement.
 • Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende labo-onderdeel.
 • De student kan voor de betrokken examenvorm (Permanente evaluatie 70% ) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

b. Eindevaluatie (Kennistoets (30%)):

 • Een student die niet deelneemt aan de eindevaluatie van het Labo, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het deelexamen. De student die hierbij wettig afwezig is, kan hiervoor een inhaalexamen aanvragen (Zie hiervoor  het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement.
 • Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' vind je in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement.

c. Inhaalexamens buiten de examenreeks:

 • De student die omwille van medische redenen of overmacht het examen Eindevaluatie mist, kan die inhalen onder de voorwaarden. Meer informatie over inhaalexamens vind je in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement.