Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Machines & onderdelen26767/1610/1819/24213/88
Studiegids

Machines & onderdelen

26767/1610/1819/24213/88
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Technologie mechanica.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Vandenwyngaert Frauke, Verhulst Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Technologie mechanica' wordt gequoteerd op 20 (tot op een tiende).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (1ste semester)
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Technologie mechanica', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

In dit deelopleidingsonderdeel gaan we verschillende machineonderdelen en hun onderlinge samenhang bestuderen. Bedoeling is de student een kader aan te reiken om in zijn/haar verdere (studie-) carrière een verantwoorde keuze te laten maken tussen verschillende mechanische componenten. Vanuit bedrijfsspecificaties/normen en onderdelentabellen kunnen dan correcte selecties van machinedelen gemaakt worden.

Eerst bestuderen we belangrijke aspecten betreffende maatvoering, ruwheid en passingen.
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de belangrijkste technische materialen (metalen en kunststoffen) en hun naamgeving.
Als toepassing op de statica gaan we de verschillende hijsmiddelen bestuderen.

Verder in de cursus bestuderen we de ondersteuning van bewegende onderdelen (lageren) in een constructie en welke factoren een hoofdrol spelen bij de levensduur van deze lagers.

De effecten van temperatuursuitzetting worden toegelicht met als toepassing de krachtgesloten as-naaf verbindingen (krimp- en pers). Tevens worden de vormgesloten as-naaf verbindingen (spieverbindingen) toegelicht en bestuderen we verschillende types as-koppelingen.

De verschillende types schroefverbindingen en hun dimensionering worden nadien toegelicht.
Een laatste deel bestudeert de verschillende types overbrengingsmechanismen (riemen, kettingen, tandwielen) met hun specifieke voordelen en toepassingen.


OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan aan de hand van een optredende belasting een verantwoorde lagerkeuze maken en hiervan de levensduur berekenen. 
De student kan aan de hand van tabellen een keuze van passingen maken en deze passingen berekenen wat betreft de minimale en maximale speling/klemming.
De student kan as- naafverbindingen dimensioneren aan de hand van opgegeven toelaatbare spanningen en een geschikte koppeling selecteren voor een directe aandrijving.
De student kan de algemene eigenschappen van lagersoorten, afdichtingen,soorten lagersmering en hun montage- en demontage-methodes bespreken. 
De student kan de invloed van temperatuurswijzigingen en spanningen berekenen volgens koude en warme krimpmethode.
De student kan een keuze maken uit bestaande mechanische overbrengingen en koppelingen vanuit bestaande bedrijfsgegevens en deze toepassen in een concrete situatie. 
De student kan een materiaalkeuze motiveren en correct specifiëren.
De student kan een verantwoorde keuze maken tussen verschillende schroefdraadverbindingen.
De student kan oefeningen oplossen aan de hand van tabellen en formules met betrekking tot de belasting die optreedt op deze elementen. 
De student kan verbanden leggen tussen haalbare passingen, ruwheidswaarden en vorm- en plaatstoleranties. 
EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student kan het juiste hijsgereedschap bepalen om een bepaalde last te tillen, rekening houdend met de geldende veiligheidseisen.
EM06: Gefundeerd kiezen
De student kan een verantwoorde keuze maken tussen verschillende mechanische componenten. 

Leerinhoud

 • Maat-, vorm- en plaatstoleranties.
 • Ruwheid
 • Materiaalkennis
 • Hijsmiddelen
 • Lagers
 • Temperatuurspanningen,Krimp en Persverbindingen. 
 • As-/naaf verbindingen
 • Koppelingen
 • Schroefverbindingen
 • Aandrijfmechanismen : riemen, kettingen.
 • Tandwieloverbrengingen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP-Cursus 'Machines & onderdelen' departement WT - Elektromechanica: deel 1 en deel 2
 • Formularium Machines & onderdelen
 • Tabellenboek voor metaaltechniek door W. De Clippeleer (Plantijn) ISBN 903015695
 • Digitaal leerplatform

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,00 uren
Werktijd buiten de contacturen69,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.