Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Mechanica5500/1610/1819/24210/16
Studiegids

Mechanica

5500/1610/1819/24210/16
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Mechanica.
Studieomvang: 2 studiepunten
Co-titularis(sen): Van den Broeck Jo, Vandenwyngaert Frauke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Mechanica' wordt gequoteerd op 20 (tot op een tiende).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 11.03.2019 (2de semester)
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Mechanica', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Totale studietijd: 52,00 uren

Korte omschrijving

Dit deel bouwt verder op de inleidende theoretische principes die eerder aan bod kwamen (semester 1). Specifiek handelt deze cursus over kinematica, dynamica, energie, arbeid en vermogen. Weer is het de bedoeling om vanuit deze relatief abstracte kennistheorie verbanden te leggen met meer toepassingsgerichte onderdelen zoals 3D-ontwerpen met Inventor & Pompen, ventilatoren en compressoren & Machines en onderdelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan begrippen als arbeid, potentiƫle en kinetische energie op een zodanige wijze verklaren dat hij/zij daarmee aantoont inzicht te hebben in de energiebalans bij complexe bewegingen (lineair en roterend).
De student kan mechanische vergelijkingen opstellen en oplossen.
De student kan verbanden leggen tussen inwerkende krachten en de hieruit resulterende bewegingen.
EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan mechanische constructies dynamisch vrij maken.

Leerinhoud

 • Rechtlijnige beweging
 • Cirkelvormige beweging
 • Dynamisch evenwicht
 • Energie van stoffelijke punten
 • Arbeid, vermogen en rendement

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP-Cursus "Mechanica" departement WT Elektromechanica.
 • Tabellenboek voor metaaltechniek
 • Internet

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen28,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

De toetsing in digitale vorm gebeurt hoofdzakelijk met oefeningen.

Hiermee wordt het analytisch en probleemoplossend vermogen van de student getest.

Er wordt een 'gis-correctie' toegepast.

Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.