Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Trends and Future of IT31061/1607/1819/1/90
Studiegids

Trends and Future of IT

31061/1607/1819/1/90
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Possemiers Philippe
Andere co-titularis(sen): De Pooter Marijn
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (1ste semester) of 11.03.2019 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 350,00

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

- Je gaat op zoek naar een vernieuwende technologie en werkt een gedetailleerd verslag uit over deze technologie. Je maakt daarbij ook een vergelijkende studie met een alternatieve technologie (bij voorkeur de technologie van de stage) waarbij we een duidelijk beeld krijgen van de verschillen tussen deze 2 technologieën en de pro's en contra's van beiden.

- Je zal dit doen in een internationale context.

- Je start een fictief bedrijfje op in de nieuwe technologie en werkt hiervoor een marktanalyse uit waarin je een licentie- en onderhoudsmodel uitwerkt en een verkoopstrategie beschrijft.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.2. Service Level Management
Beschrijft de geldende onderhoudscontracten en SLA's binnen de organisatie. 
A.7. Technology Watching
Bestudeert een nieuwe technologie in de markt als mogelijk alternatief voor de gebruikte technologie. 
D.4. Purchasing
Beschrijft de licentiepolitiek van de technologie en de mogelijke aanbieders op de markt. 
D.5. Sales Proposal Development
Beschrijft de voor- en nadelen van de beschikbare technologieën en identificeert op welke manier deze technologieën voldoen aan de behoeften van de eindgebruikers.
D.6. Channel Management
Beschrijft de verschillende marktspelers en de mogelijke licentiemodellen en identificeert de meest compatibele met de ontwikkelde applicatie. 
D.7. Sales Management
Beschrijft de verkoopprocessen in de organisatie. 
D.8. Contract Management
Beschrijft de geldende onderhoudscontracten binnen de organisatie.
F.1. Taakanalyse
Beschrijft de geldende onderhoudscontracten en SLA's binnen de organisatie. 
Maakt analyses die betrekking hebben op een specifieke context en reikt oplossingen aan die rekening houden met de specifieke behoeften van de eindgebruikers en de andere randvoorwaarden. 
F.2. Strategisch handelen
Bestudeert een nieuwe technologie in de markt als mogelijk alternatief voor de gebruikte technologie. 
G.1. Mondelinge communicatie
Communiceert mondeling efficiënt en effectief binnen een professionele context. 
G.2. Schriftelijke communicatie
Communiceert schriftelijk efficiënt en effectief binnen een professionele context.
G.4. Teamwerking en Leiderschap
Beschrijft de licentiepolitiek van de technologie en de mogelijke aanbieders op de markt. 

Studiematerialen (lijst)

Zie internet voor talloze (gratis) cursussen, PPT-presentaties,...Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Portfolio met presentatie en verdediging.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Portfolio met presentatie en verdediging.