Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
JAVA31074/1607/1819/1/47
Studiegids

JAVA

31074/1607/1819/1/47
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Camp Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2018 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

In dit OLOD leer je algoritmes evalueren op basis van complexiteit.
Het stelt je in staat om bij het toepassen van algoritmes te kunnen inschatten of het gebruikte algoritme gepast is voor de hoeveelheid geheugen en gegevens.
Je leert OO programmeren in Java en de verschillen met C#. Vanaf nu heb je een basis Java waarop je kan verder bouwen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.6. Application Design
Ontwerpt een gebruikersinterface op basis van principes en richtlijnen.
B.1. Design and Development
Evalueert een sorteer -of zoekalgoritme op complexiteit en performantie.
Spoort fouten op aan de hand van debugging tools
Maakt gebruik van de bibliotheek  en de bijhorende hulpmiddelen voor foutopsporing (compilers, debuggers). 
Ontwikkelt de geschikte sorteer -en zoekalgoritmes in een opgegeven context.
Gebruikt methodes om gebeurtenissen af te handelen (listeners en handlers)
Ontwikkelt en maakt efficiënt gebruik van verzamelingen (zoals lijsten, collecties, enum klasses) 
Ontwikkelt klassen en hanteert daarbij de juiste beperkingen en declaraties van attributen. 
Ontwikkelt op objectgeoriënteerde wijze door implementatie van de principes ervan (inkapseling, overerving, overlading).
Respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering (naming conventions, coding rules). 
C.1. User Support
Vermijdt de meest courante technische programmeerfouten.
C.4. Problem Management
Spoort fouten op aan de hand van debugging tools.
F.1. Taakanalyse
Ontwerpt een gebruikersinterface op basis van principes en richtlijnen.
Respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering (naming conventions, coding rules). 

Leerinhoud

Programmeren in Java met onderstaande onderwerpen :

  • klassen
  • GUI
  • listeners, handlers
  • enumeration classes
  • sorteer -en zoekalgoritmes
  • complexiteit en analyse van algoritmes ahv de BIG O-Notation.

Studiematerialen (lijst)

Head First JavaVerplicht€ 40,95
  • Auteur: Kathy Sierra, Bert Bates

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00Examentijd digitale evaluatie: 180min (incl handson examen)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on70,00Examentijd digitale evaluatie: 180min (incl kennistoets)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on70,00Examentijd digitale evaluatie: 180min (incl kennistoets)
Tweede examenperiodeKennistoets30,00Examentijd digitale evaluatie: 180min (incl handson examen)