Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
JAVA Advanced31089/1607/1819/1/72
Studiegids

JAVA Advanced

31089/1607/1819/1/72
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): D'Haese David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 25.02.2019 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

In dit OLOD word je ondergedompeld in Java. Je leert de populairste en recentste Java frameworks gebruiken en bouwt een degelijke basis op die je zal toepassen in het informatica project.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.6. Application Design
Ontwerpt een gebruikersinterface op basis van principes en richtlijnen.
B.1. Design and Development
Spoort fouten op aan de hand van debugging tools
Implementeert lambda expressies.
Maakt gebruik van de bibliotheek  en de bijhorende hulpmiddelen voor foutopsporing (compilers, debuggers). 
Maakt gebruik van de nieuwe JAVA onderdelen zoals het Spring framework
Maakt gebruik van een externe bibliotheek
Gebruikt methodes om gebeurtenissen af te handelen (listeners en handlers)
Ontwikkelt en maakt efficiënt gebruik van verzamelingen (zoals lijsten, collecties, enum klasses) 
Ontwikkelt klassen en hanteert daarbij de juiste beperkingen en declaraties van attributen. 
Ontwikkelt met behulp van exceptions.
Ontwikkelt op objectgeoriënteerde wijze door implementatie van de principes ervan (inkapseling, overerving, overlading, polymorfisme, abstracte classes, interface classes en generics). 
Respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering (naming conventions, coding rules). 
C.1. User Support
Vermijdt de meest courante technische programmeerfouten.
C.4. Problem Management
Spoort fouten op aan de hand van debugging tools.
F.1. Taakanalyse
Ontwerpt een gebruikersinterface op basis van principes en richtlijnen.
Respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering (naming conventions, coding rules). 

Leerinhoud

Programmeren in Java met onderstaande onderwerpen :
OOP principes, lijsten, GUI, exceptions, memory management, enumeration classes, lambda expressions, streams, JDBC, nieuwe trends zoals bv JPA/hibernate, spring, ...

Studiematerialen (lijst)

Head First JavaVerplicht€ 40,95
  • Auteur: Kathy Sierra, Bert Bates

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00Examentijd digitale evaluatie: 240 min
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Examentijd digitale evaluatie: 240 min