Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Informatica Project28252/1607/1819/1/32
Studiegids

Informatica Project

28252/1607/1819/1/32
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • International programmes Science and Technology als BIT: IT Project
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 11 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Casal Mosteiro Kelly
Andere co-titularis(sen): De Pooter Marijn, Goris Nicolas
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 06.05.2019 (4de module)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 275,00 uren

Volgtijdelijkheid

((geslaagd voor Software Security &Testing OF simultaan te volgen met Software Security &Testing) OF geslaagd voor Software testing tools) EN (((geslaagd voor Object Oriented Programming OF simultaan te volgen met Object Oriented Programming) EN (geslaagd voor Object Oriented Programming 2 OF simultaan te volgen met Object Oriented Programming 2)) OF geslaagd voor Object Oriented Programming).

Korte omschrijving

In het Informatica Project ligt de nadruk op ontwikkeling en oplevering.

In dit opleidingsonderdeel gaan de studenten de applicatie ontwikkelen, testen en documenteren.

Deze module bouwt verder op de praktische toepassing van projectmanagement & analyse en bereidt hen reeds voor op de stage.

Er is een sterke integratie met de vakken Software security & testing en met Webtechnology 4.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A.3. Business Plan Development
Analyseert een probleem vanuit het perspectief van belanghebbenden (klanten, eindgebruikers, ...) en relevante contexten (markt, financiële middelen, ...)
Verklaart een ondernemingsplan en bedrijfsdoelstellingen, rekening houdend met omgevingsfactoren en economische randvoorwaarden.
Verklaart een ondernemingsplan en bedrijfsdoelstellingen, rekening houdend met omgevingsfactoren en economische randvoorwaarden..
A.6. Application Design
Ontwikkelt een software toepassing of applicatie, hanteert standaarden waar mogelijk en formuleert aanbevelingen.
B.1. Design and Development
Gebruikt verschillende actuele frameworks voor het ontwikkelen van webtoepassingen: JAX-RS, mean.io, Ionic, Django, ...
Ontwerpt en ontwikkelt systemen, diensten of producten en streeft daarbij systematisch naar eenvoud, efficiëntie en herbruikbaarheid.
Ontwikkelt zelfstandig een applicatie met voldoende aandacht voor herbruikbaarheid en efficiëntie.
Past CSS3 toe voor de opmaak van gegevens.
B.2. Systems Integration
Werkt installatieprocedures uit en evalueert mogelijke remedies bij moeilijkheden.
B.3. Testing
Stelt een testplan op, ontwerpt tests van ICT systemen en omschrijft de daarbij te volgen scenario's.
Voert gepaste testen uit op de ontwikkelde applicatie.
B.5. Documentation Production
Documenteert rekening houdend met de omgeving waarin de documentatie zal gebruikt worden.
C.1. User Support
Interpreteert problemen van gebruikers en identificeert mogelijke oplossingen.
C.2. Change Support
Voert aanpassingen door en vermijdt operationele onderbrekingen met respect voor minimale beschikbaarheidsgaranties van systemen en oplossingen (SLA).
C.3. Service Delivery
Analyseert systeem- en netwerkprestaties en controleert minimale beschikbaarheidsgaranties. Verhoogt de betrouwbaarheid van systemen en netwerken.
D.5. Sales Proposal Development
Vergelijkt behoeftes en specificaties met beschikbare (standaard)producten. 
D.6. Channel Management
Identificeert partijen op de markt, mogelijke distributiemodellen en hun kenmerken.
D.9. Personnel Development
Geeft opleiding en training aan individuen en groepen.
E.2. Project and Portfolio Management
Hanteert de principes van projectopvolging en gebruikt methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te beheren.
E.4. Relationship Management
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen.
E.7. Business Change Management
Identificeert en beschrijft gevolgen voor een organisatie bij invoering van nieuwe ICT oplossingen.
F.1. Taakanalyse
Analyseert een probleem vanuit het perspectief van belanghebbenden (klanten, eindgebruikers, ...) en relevante contexten (markt, financiële middelen, ...)
Analyseert systeem- en netwerkprestaties en controleert minimale beschikbaarheidsgaranties. Verhoogt de betrouwbaarheid van systemen en netwerken.
Identificeert en beschrijft gevolgen voor een organisatie bij invoering van nieuwe ICT oplossingen.
Interpreteert problemen van gebruikers en identificeert mogelijke oplossingen.
Ontwikkelt zelfstandig een applicatie met voldoende aandacht voor herbruikbaarheid en efficiëntie.
Werkt installatieprocedures uit en evalueert mogelijke remedies bij moeilijkheden.
Voert aanpassingen door en vermijdt operationele onderbrekingen met respect voor minimale beschikbaarheidsgaranties van systemen en oplossingen (SLA).
G.1. Mondelinge communicatie
Analyseert systeem- en netwerkprestaties en controleert minimale beschikbaarheidsgaranties. Verhoogt de betrouwbaarheid van systemen en netwerken.
Communiceert efficiënt binnen de beroepscontext (conflicten beheersen/gesprek voeren/presenteren/onderhandelen/overtuigen/sensitief reageren)
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen.
Geeft opleiding en training aan individuen en groepen.
G.2. Schriftelijke communicatie
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen.
Communiceert schriftelijk efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (media/spelling/grammatica/verslaggeving/rapportage/presentatie/briefwisseling)
Documenteert rekening houdend met de omgeving waarin de documentatie zal gebruikt worden.
Identificeert en beschrijft gevolgen voor een organisatie bij invoering van nieuwe ICT oplossingen.
Interpreteert problemen van gebruikers en identificeert mogelijke oplossingen.
G.3. Relatiewerking
Communiceert op een vlotte wijze met betrokkenen en belanghebbenden en werkt er op een positieve wijze mee samen.
Geeft opleiding en training aan individuen en groepen.
Werkt klantgericht en omgevingsbewust
G.4. Teamwerking en Leiderschap
Werkt constructief samen om collectieve resultaten te verwezenlijken

Leerinhoud

  • Ontwikkelen en opleveren van een project in teamverband
  • Testen van de applicatie
  • Opstellen van het testplan
  • Opstellen van de nodige documentatie

  • Presenteren van de applicatie

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren275,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)18,00Het opstellen van een testplan en testen van de applicatie.
Meer informatie volgt in de eerste les van het project.
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)55,00Het ontwikkelen en opleveren van een webapplicatie in teamverband met eindverdediging
Meer info aan de start van het project.
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)27,00Beoordeling op de structuur en kwaliteit van de geschreven code.
Meer info aan de start van het project.