Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Commerciële training en interculturele bemiddeling 530622/1689/1920/1/53
Studiegids

Commerciële training en interculturele bemiddeling 5

30622/1689/1920/1/53
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Devos Johan
Andere co-titularis(sen): Gillis Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student kan zijn communicatie en bemiddeling, intercultureel waar nodig, kritisch evalueren
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan een toegepaste techniek in een concrete casus argumenteren
De student kan het commerciële herkennen in zijn dagelijkse takenpakket
De student kan het vakjargon gebruiken
De student kan zich commercieel uitdrukken in zijn dagelijkse werk
De student kan de communicatie- en bemiddelingsmodellen bewust toepassen in concrete situaties en verklaren waarom
De student kan de voor- en nadelen van de theoretische communicatie- en bemiddelingsmodellen kaderen
De student kan het verloop van een verkoop-, inkoop- en bemiddelinggesprek vergelijken

Leerinhoud

1. Verkoopstechnieken (niet exhaustief):

* Algemene verkoopstechnieken

* Inkoop

* Verkoop

* Telefonische prospectie

* Syndicus

2. (Commerciële) Communicatievaardigheden (niet exhaustief) a.d.h.v. casussen / rollenspel:

* Omgang met klanten (ontvangst, kantoor,rondleiding, moeilijke klant, prijsonderhandeling, commerciële omgang met andere culturen)

* Algemene vergadering als syndicus leiden

* Conflicthantering & bemiddeling

* Voorstellen van bedrijf & persoon  

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door docenten + cursusdocumenten via digitaal leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- Verbeke, A.-L., Knelpunten onderhandelen en bemiddelen van contracten, Intersentia.
- Fisher, R. en Ury, W., Getting to YES, Penguin Books.
- Ury, W., Onderhandelen met lastige mensen, Business Contact, laatste editie.
- De Cremer, D., Onderhandelen op mensenmaat, Acco.
- Tieleman, K. en Buelens, M., Essentials onderhandelen, Lannoo Campus.
- Gijs, W., Deal? Het geheim van succesvol onderhandelen, Lannoo Campus.
- Gijs, W.,Toolbox voor onderhandelingen, Kluwer.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,00 uren
Practicum en/of oefeningen13,00 uren
Werktijd buiten de contacturen47,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)10,00Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk/mondeling
Toetsmoment: momentopname op het examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie60,00Bron: gesloten boekToetsmedium: mondelingToetsmoment: momentopname op het examenBeoordelaar: lector(en)
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00Bron: open boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: permanentBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00Bron: open boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op het examenBeoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeReflectieopdracht10,00Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk/mondeling
Toetsmoment: momentopname op het examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie60,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)