Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Digitaal vastgoed 229395/1689/1920/1/45
Studiegids

Digitaal vastgoed 2

29395/1689/1920/1/45
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lemmens Els
Andere co-titularis(sen): Hattas Koen, Mendonck Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De student kan beeldbewerkingssoftware gebruiken om folders en reclameboekjes aan te maken
De student kan beeldbewerkingssoftware gebruiken om foto's van vastgoed op te maken en te verbeteren
De student kan een presentatiepakket gebruiken om uiteenzettingen te geven binnen het bedrijf of voor klanten.
De student kan modellen opmaken die simulaties maken om variaties in prijs, tijd, personeelsaantallen, ... weer te geven.
De student kan simulaties en berekeningen maken aan de hand van een rekenblad
de student kan standaardsoftware zoals een rekenblad gebruiken om de organisatie binnen het kantoor vlot te laten verlopen op administratief vlak.
De student kan geo-software gebruiken die data en kaarten aan mekaar koppelen voor visualisatieoptimalisatie
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
De student kan standaardsoftware gebruiken om de organisatie binnen het kantoor vlot te laten verlopen op administratief vlak.
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)
De student kan modellen opmaken welke simulaties maakt om variaties weer te geven.

Leerinhoud

1. Photoshop CC
* Gebruiksomgeving
* Gereedschapset
* Selecties
* Composities
* Kleurcorrecties
* Lagen
* Effecten
2. InDesingCC
* opmaak brochure en poster

3. Excel

Formules en grafieken
Gegevens: organiseren en zoeken
Draaitabellen met rapportage
Financiële Functies
Formulieren: bv. Invulfactuur
Externe gegevens binnenhalen


4. Q-GIS
* Basisprincipes
* Opladen & bewerken van geodatalagen en attributen
* Verzamelen, opslaan, analyseren en visualiseren van data, in het kader van een geografische oplossing voor een gesteld probleem

5. Geopunt
* Kaderen binnen AIV

* Verschillende functies van geopunt leren kennen
* Informatie uit de kaarten onttrekkenStudiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op digitaal platform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Internet en recente publicaties

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen13,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)100,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: tijdens laatste lesmoment van sem 2
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)100,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: digitaal Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

De student die omwille van medische redenen of overmacht de vaardigheidstoets simulatie mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
• De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het gemiste deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’
• de student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

• De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen kan op de dag van het inhaalexamen het deelexamen doen.