Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
CAD en planlezen 130610/1689/1920/1/33
Studiegids

CAD en planlezen 1

30610/1689/1920/1/33
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hattas Koen
Andere co-titularis(sen): Baetens Thomas, Bouhadan Azeddine, Stouffs Inge, van Roon Renske
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De student kan een lay-out opmaken en de tekening afdrukken in een professioneel visualisatieprogramma
De student kan een opgegeven tekening correct natekenen in een professioneel visualisatieprogramma
De student kan nauwkeurig werken in een professioneel visualisatieprogramma
Plannen van onroerend goed lezen en interpreteren.
De student kan de nodige informatie halen uit bouwplannen en bestekken
De student kan verbanden leggen tussen een bestek en het bijhorende bouwplan
De student verwerft het ruimtelijk inzicht om plannen te kunnen lezen en interpreteren.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan 3D software toepassen om een realistische voorstelling te geven van bestaande- of nog te realiseren gebouwen die zullen gerealiseerd worden binnen een vastgoedproject.

Leerinhoud

1. Kennismaken met het visualisatieprogramma
2. Plan importeren vanuit een tekenprogramma naar het visualisatieprogramma en omgekeerd.
3. Opmaken van een 3D voorstelling aan de hand van een hiervoor geschikt programma. Wordt hierbij behandeld:
a. Overzicht van het scherm
b. Navigeren
c. Construeren
d. Selecteren
e. Organiseren
f. Manipuleren
4. Een woning ontwerpen
5. Oppervlakte berekenen woning
6. Volume berekenen woning
7. Planlezen
a. Ruimtelijk inzicht
b. Plannen interpreteren
8. Lastenboeken
a. Wat is een lastenboek
b. Gegevens halen uit lastenboeken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen38,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie20,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: tijdens laatste lesmoment in sem 1
Beoordeelaar: lector(en)
Deelcijfer planlezen wordt indien minstens 10/20 automatisch overgedragen naar 2 de zittijd.
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie60,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: tijdens laatste lesmoment in sem 1
Beoordeelaar: lector(en)
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: tijdens lesmoment
Beoordeelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie20,00Toetsmethode: casus
bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op het examen
Beoordeelaar: lector(en)
Deelcijfer van 1 ste zit wordt overgedragen indien meer dan 10/20.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie80,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: digitaalToetsmoment: momentopname op het examenBeoordeelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Deelcijfer planlezen wordt overgedragen naar de 2 de zittijd indien het deelcijfer voor planlezen minstens 10/20 bedraagt. Student kan hier niet aan verzaken.

De student die omwille van medische redenen of overmacht een deelexamen mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
• De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het gemiste deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’
• de student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

•De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen kan op de dag van het inhaalexamen het deelexamen doen.