Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Aansprakelijkheidsrecht 230613/1689/1920/1/38
Studiegids

Aansprakelijkheidsrecht 2

30613/1689/1920/1/38
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bries Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Vaardigheidstoets hands off 100,00 Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Voorziene tijd voor toetsing totaal 1u i.p.v. 2u

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 100,00 Toetsmedium: schriftelijk/digitaal;
Voorziene tijd voor toetsing totaal 1u i.p.v.2u

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Vastgoedrecht 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de geschiedenis en evolutie van de verzekeringswereld in eigen woorden vertellen
De student kan de juridische grondslag van de verschillende soorten verzekeringen uit elkaar houden
De student kan de verschillende spelers op de verzekeringsmarkt benoemen en voorbeelden geven
De student kan in een casus uitzoeken welke soort van verzekering van toepassing is
De student kan de verschillende soorten verzekeringen onderscheiden en toepassen in een vastgoedgerelateerde context
De student kan verschillende aansprakelijkheidssituaties onderscheiden in een voorgelegde casus.
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student kan verschillende aansprakelijkheidssituaties evalueren in een vastgoedgerelateerde context
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan advies verstrekken met betrekking tot verzekeringstechnische aspecten van verschillende aansprakelijkheidssituaties in een vastgoedgerelateerde context
Het beroepsveld kennen en situeren t.o.v. aanverwante vakgebieden.
De student kan zijn kennis omtrent verzekeringen in de actualiteit kaderen en becommentariëren
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

• Algemene principes van het aansprakelijkheidsrecht

• Aansprakelijkheid vastgoedactoren

- Aannemer

- Promotor

- Verkoper

- Vastgoedmakelaar

- Huurder

- Toepassingen

• Vastgoed en verzekeringen

- ABR

- Aansprakelijkheidsverzekeringen: uitbating, beroepsaansprakelijkheid

- Brandverzekering: eigenaar, huurder

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off70,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off70,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeKennistoets30,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)