Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
TAB 4.1 Farmacologie28422/1715/1920/1/52
Studiegids

TAB 4.1 Farmacologie

28422/1715/1920/1/52
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex), trajectschijf 5
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ) als TAB 4.1 Farmacologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Lambrechts Wim
Andere co-titularis(sen): De Kerf Martine, Present Evy, Van der Linden Eva, Wildiers Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voorafgaand aan dit Olod is het wenselijk dat de student de volgende Olod’s heeft gevolgd:
Theoretische achtergrond van het beroep 1.2, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan zijn capaciteit van kritisch denken toepassen en hanteert een systematische aanpak voor de oplossing van problemen en het nemen van verpleegkundige beslissingen aan de hand van concrete casuïstiek. (1.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de begrippen farmacodynamiek, farmacokinetiek en polyfarmacie uitleggen aan de hand van concrete voorbeelden. (1.3.A.1) (niveau 3)
De student kan het begrip psychofarmaca benoemen en uitleggen aan de hand van concrete voorbeelden. (1.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de mogelijke pijnladders en medicatie bespreken bij volwassene en kinderen. (1.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de pediatrische begrippen betreffende farmacologie omschrijven en toepassen binnen casuïstiek. (1.3.A.1) (niveau 3)
De student kan beschrijven waarom corticosteroïde en immunomodulatoren worden toegediend. (1.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de verschillende toedieningswegen van medicatie bij de pediatrische patiënt benoemen. (1.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid evalueren van de verpleegkundige zorg op basis van indicatoren en aanbevelingen van uit zijn farmcologische kennis. (1.3.A.1) (niveau 3)
2. Realiseren - 2. Toepassen van beroepsspecifieke handelingen ifv het opgestelde systematische zorgplan
De student kan in een concrete casus de verschillende toedieningswegen voor pijnmedicatie beschrijven en toepassen. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan gebruik maken van kritisch denkvermogen en klinische redeneren bij het planningsproces van de zorgverlening, op basis van zijn kennis van verpleegkundige - farmacologische wetenschappen. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan streven naar farmacologische kwaliteit van zijn beroepsuitoefening en de veiligheid van patiënten. (2.2.A.1) (niveau 3)
De student kan zorg verlenen conform de professionele aanbevelingen, het gezondheidsbeleid, de protocollen en institutionele procedures betreffende farmacologie. (2.2.A.1) (niveau 3)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan de mogelijke intoxicaties en bijhorende antidota benoemen. (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan dosages van medicatie berekenen (volwassene en pediatrische). (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan in een concrete casus de symptomen van urgente pathologieën herkennen en aangeven welke medicaties toegediend kunnen worden. (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan uitleggen hoe intoxicaties ontstaan en op welke manier de toxische stof wordt uitgescheiden. (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan objectieve, subjectieve, nauwkeurige en relevante gegevens verzamelen via concrete casuïstiek. (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan verzamelen van gegevens om de kwaliteit en doeltreffendheid van de verpleegkundige farmacologische zorg te evalueren. (2.3.A.1) (niveau 3)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Farmacologische gegevens en polyfarmacie
 2. Psychofarmaca
 3. Farmacologie versus immuniteit
 4. Totale Parenterale Nutritie of TPN
 5. Pijnmedicatie bij de volwassen patiënt
 6. Pijnmedicatie bij de pediatrische patiënt
 7. Medicatie bij de pediatrische patiënt
 8. Medicatie bij zwangerschap en borstvoeding
 9. Examenopdracht Antibioticatherapie
 10. Intoxicaties
 11. Medicatie bij urgenties

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus: Theoretische achtergrond van het beroep 4.1 - Farmacologie

Digitale leeromgeving Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges7,00 uren
 • Opmerking: Mondeling examen
Werktijd buiten de contacturen68,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets90,00Mondeling examen: zie verder (toetsing tekst)
Semester 1Kennistoets5,00Digitale toetsing: rekenvaardigheden (mondeling examen)
Semester 1Projectopdracht5,00Examenopdracht antibioticatherapie (digitale leeromgeving)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Mondeling examen: zie verder (toetsing tekst)

Toetsing (tekst)

Het opleidingsonderdeel Theoretische achtergrond van het beroep 4.1: Farmacologie wordt beoordeeld als één geheel.

 • Het mondeling examen wordt op 1 moment van eenzelfde examenperiode afgenomen. Het mondeling examen bestaat uit kennis-, meerkeuze-, rekenvaardigheden- en casusvragen. Het mondeling examen staat onder toezicht van camera- en geluidsopname.
 • Examenopdracht antibioticabeleid: informatie verkrijgt de student tijdens het eerste hoorcollege (digitale leeromgeving).

Verloop mondeling examen:

 • de student meldt zich aan in het examenlokaal, handtekent voor aanwezig en maakt 1 keuze uit de voorziene examenexemplaren.
 • de student heeft 30 minuten voorbereidingstijd, om zich schriftelijk op het mondeling examengedeelte voor te bereiden.
 • de student heeft 5 minuten tijd per docent (elke docent beoordeeld zijn hoofdstukken) voor het beantwoorden van zijn examenvragen, bijkomende inzicht- of kennisvragen zijn mogelijk.
 • Na afloop van het mondeling examen geeft de student zijn schriftelijke voorbereiding en eventueel kladpapier af en maakt het digitale rekenexamen (in het examenlokaal).