Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
TAB 1.1 Anatomie en fysiologie26724/1716/1920/1/28
Studiegids

TAB 1.1 Anatomie en fysiologie

26724/1716/1920/1/28
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 1
 • Bachelor in de verpleegkunde (in afbouw)
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als TAB 1.1 Anatomie en fysiologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Mistiaen Wilhelm
Andere co-titularis(sen): Van der Linden Eva, Wildiers Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 101,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voor dit Olod zijn geen specifieke begincompetenties vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan aangeven wat het normaal uitzicht (anatomie) en de normale functie (fysiologie) is van de huid, het zenuwstelsel, het bewegingsstelsel, het endocrien stelsel, bloed, hart en bloedvaten (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan de basisfunctie van cellen, hun organellen en hun uitzicht beschrijven (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan de belangrijke metabole paden summier beschrijven (1.1.A.1) (niveau 1)
De student kan summier de verschillende soorten weefsels (epitheel, bindweefsel, spier- en zenuwweefsel) beschrijven wat betreft uitzicht en functie (in het bijzonder de actiepotentiaal) (1.1.A.1) (niveau 1)
1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan beschrijven welke diagnostische mogelijkheden er zijn bij de meest frequente aandoeningen. (1.3.A.1) (niveau 1)
2. Realiseren - 4. Toepassen van gezondheidspromotie, rekening houdend met het welzijn van de zorgvrager.
De student kan aangeven welke levensstijl een risico inhoudt voor ziekte (2.4.A.1) (niveau 1)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde: anatomie en fysiologie van de lichamelijke stelsels met o.a.:

 • basale chemie
 • bouwstenen van het leven
 • organisatie van de cel
 • metabole paden
 • organisatie van de weefsels
 • de huid als orgaanstelsel
 • het bewegingsstelsel
 • het zenuwstelsel
 • het endocrien stelsel
 • bloed
 • hart en bloedvaten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Aanbevolen literatuur : De zenuwcel, zakboek neurofysiologie, Rudi D’Hooge, acco 2008.
ISBN: 978-90-334-5934-4

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Het opleidingsonderdeel Theoretische achtergrond van het beroep 1.1: Anatomie en fysiologie wordt beoordeeld als één geheel maar wordt geëxamineerd in twee schriftelijke examens.
Twee schriftelijke examens worden op twee verschillende momenten van eenzelfde examenperiode afgenomen.
Het examen bestaat uit meerkeuze kennisvragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Het opleidingsonderdeel Theoretische achtergrond van het beroep 1.1: Anatomie en fysiologie wordt beoordeeld als één geheel maar wordt geëxamineerd in twee schriftelijke examens.
Twee schriftelijke examens worden op twee verschillende momenten van eenzelfde examenperiode afgenomen.
Het examen bestaat uit meerkeuze kennisvragen.

Toetsing (tekst)

Het opleidingsonderdeel Theoretische achtergrond van het beroep 1.1: Anatomie en fysiologie wordt beoordeeld als één geheel maar wordt geëxamineerd in twee schriftelijke examens. Twee schriftelijke examens worden op twee verschillende momenten van eenzelfde examenperiode afgenomen. Het examen bestaat uit kennisvragen (meerkeuze vragen en / of invulvragen en / of vragen met een korte antwoord).