Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
TAB 2.2 Heelkundige pathologie28410/1716/1920/1/25
Studiegids

TAB 2.2 Heelkundige pathologie

28410/1716/1920/1/25
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 2
 • Bachelor in de verpleegkunde (in afbouw)
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als TAB 2.2 Heelkundige pathologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Wildiers Anja
Andere co-titularis(sen): Bosmans Johan, Mistiaen Wilhelm, Van der Linden Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan bondig de belangrijke preoperatieve risicofactoren omschrijven. (1.1.A.1) ( niveau 2)
De student kan de monitoring van de vitale parameters beschrijven (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan de verschillende soorten brandwonden naar hun oorzaak en graad van verbranding benoemen (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan de voornaamste heelkundige pathologie van het beenderstelsel (traumatische en degeneratieve), het cardiovasculair stelsel, de luchtwegen, het digestief stelsel, de bekkenbodemorganen, het endocrien stelsel en de weke delen (in het bijzonder de infecties en de hernia's) weergeven (1.1.A.1) (niveau 2)
De student kan de vormen, de oorzaken en de symptomen van een circulatiestilstand beschrijven (1.1.A.1) (niveau 2)
1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kande verschillende soorten shock verklaren, de shocksymptomen en de maatregelen die men kan nemen bij een shocktoestand benoemen (1.3.A.1) (niveau 2)
De student kan de verzorgingsaanpassingen bij brandwonden beschrijven (1.3.A.1) (niveau 2)
1. Opbouwen - 5. Opstellen van een systematisch zorgplan.
De student kan de problematiek van de patiënt na genezing van de brandwonden beschrijven (1.5.A.1) (niveau 2)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan bondig de belangrijke postoperatieve complicaties en hun preventieve maatregelen omschrijven. (2.3.A.1) (niveau 2)
De student kan de aandachtspunten en zorgprincipes eigen aan de wondverzorging van de als septisch te beschouwen wonden benoemen en aangeven welke verbandmaterialen hierbij aangewezen zijn (2.3.A.1) (niveau 2)
De student kan de verpleegkundige aandachtspunten bij de trauma / orthopedische / chirurgische patiënt omschrijven (2.3.A.1) (niveau 2)
De student kan de voornaamste heelkundige bewerkingen op bovengenoemde systemen kort omschrijven (2.3.A.1) (niveau 2)
De student kan wonden met drainage: de verzorgingsaanpassingen bij draineermiddelen beschrijven. (2.3.A.1) (niveau 2)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de bod:

De heelkundige patiënt: Algemene heelkundige principes

 • Heelkunde van beenderen en gewrichten
 • Cardiovasculaire chirurgie
 • Thorax ingrepen
 • Digestieve ingrepen
 • Andere ingrepen in het abdomen en het kleine bekken
 • Endocriene chirurgie
 • Ingrepen op de weke delen
 • Wonden met drainage
 • De brandwondenpatiënt
 • De ortho-traumatopatiënt
 • Spoedgevallendienst en dienst voor intensieve zorgen
 • Monitoring cardiale-centrale circulatie
 • Shock
 • De bewuste(loze)/comateuze patiënt 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges27,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Het examen bestaat uit kennis- en casusvragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Het examen bestaat uit kennis- en casusvragen.