Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
TAB 3.6 Medisch technische zorg 228419/1716/1920/1/40
Studiegids

TAB 3.6 Medisch technische zorg 2

28419/1716/1920/1/40
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als TAB 3.6 Medisch technische zorg 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Duval Els, Hereygers Nicky, Lins Robert, Pirenne Yves, Puylaert Dirk, Van Doninck Ido
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel komt u in contact met tal van verschillende  experten afkomstige uit verschillende domeinen van de gezondheidszorg. Ze zullen u onderwijzen aangaande volgende thema's; urologie, nefrologie, neurologie, abdominale chirurgie en tal van medische componenten omtrent pediatrie

Begincompetenties (tekst)

Voorafgaand aan dit Olod dient de student de volgende Olod's te hebben gevolgd: Theoretische achtergrond van het beroep 2.1 en 2.2: Geneeskundige en Heelkundige pathologie.

De instroomcompetenties zijn gelijk aan de eindcompetenties van de desbetreffende Olod's.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan beschrijven op welke manier urgenties bij kinderen correct kunnen ingeschat worden en hoe interventies hieraan gekoppeld kunnen worden. (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de verschillende aandoeningen en behandelingen bij thoraxchirurgiepatiënten argumenteren. (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de verschillende aandoeningen uitleggen en behandelingen bij een orthopedische patiënt argumenteren. (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de verschillende aandoeningen, behandelingen argumenteren en de belangrijkste verpleegkundige aandachtspunten bij abdominaalchirurgiepatiënten aangeven. (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de verschillende aandoeningen, behandelingen argumenteren en de belangrijkste verpleegkundige aandachtspunten bij neurochirurgiepatiënten aangeven. (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de verschillende behandelingen bij kinderen met neurologische aandoening argumenteren. (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan omschrijven hoe je een inschatting kunt maken van de ziekte-ernst bij nierpatiënten. (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan omschrijven hoe je ondersteuning kunt bieden bij zorgen aan de nierpatiënt. (2.3.A.1) (niveau 3)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan de orde:

- nefrologie + urologie

- medische specialiteiten (abdominale chirurgie en neurochirurgie)

- verpleegkundige aspecten binnen het kinderoperatiekwartier

- orthopedie + traumatologie + chirurgie binnen de pediatrie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden via Digitap

Aangeboden presentaties, power points en documenten  via Digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen49,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Meet de kennis van en het inzicht in de leerstof
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Meet de kennis van en het inzicht in de leerstof.

Toetsing (tekst)

Schriftelijk examen: het examen bestaat uit kennis- en casusvragen