Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 311904/1716/1920/1/63
Studiegids

Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 3

11904/1716/1920/1/63
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bonnez Yannic
Andere co-titularis(sen): Bosmans Johan, Dehaes Shana, Hereygers Nicky, Maertens Bruno, Schoeters Sharon, Soogen Peter, Van der Linden Eva, Vermeiren Sofie, Verwimp Tom
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Voorafgaand aan dit Olod dient de student geslaagd te zijn voor de volgende Olod’s: Wetenschappelijke onderbouwing van het beroep 1 en 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan aanbevelingen uitwerken en uitschrijven van een literatuurstudie volgens de richtlijnen zoals vermeld in het studiemateriaal.(1.1.A.1.) (niveau 3)
De student kan een besluit uitwerken en uitschrijven van een literatuurstudie volgens de richtlijnen zoals vermeld in het studiemateriaal. (1.1.A.1.) (niveau 3)
De student kan een discussie uitwerken en uitschrijven van een literatuurstudie volgens de richtlijnen zoals vermeld in het studiemateriaal. (1.1.A.1.) (niveau 3)
De student kan een inleiding uitwerken en uitschrijven van een literatuurstudie volgens de richtlijnen zoals vermeld in het studiemateriaal. (1.1.A.1) (niveau 3)
De student kan een methode, met zoekboom, uitwerken en uitschrijven van een literatuurstudie volgens de richtlijnen zoals vermeld in het studiemateriaal. (1.1.A.1.) (niveau 3)
1. Opbouwen - 5. Opstellen van een systematisch zorgplan.
De student kan aanbevelingen uitwerken en uitschrijven van een literatuurstudie volgens de richtlijnen zoals vermeld in het studiemateriaal. (1.5.A.1.) (niveau 3)
De student kan een besluit uitwerken en uitschrijven van een literatuurstudie volgens de richtlijnen zoals vermeld in het studiemateriaal. (1.5.A.1.) (niveau 3)
De student kan een discussie uitwerken en uitschrijven van een literatuurstudie volgens de richtlijnen zoals vermeld in het studiemateriaal. (1.5.A.1.) (niveau 3)
De student kan een inleiding uitwerken en uitschrijven van een literatuurstudie volgens de richtlijnen zoals vermeld in het studiemateriaal. (1.5.A.1) (niveau 3)
De student kan een methode, met zoekboom, uitwerken en uitschrijven van een literatuurstudie volgens de richtlijnen zoals vermeld in het studiemateriaal. (1.5.A.1.)(niveau 3)
De student kan een probleemstelling, vraagstelling en doelstelling uitwerken en uitschrijven van een literatuurstudie volgens de richtlijnen zoals vermeld in het studiemateriaal. (1.5.A.1.) (niveau 3)
De student kan een resultatensectie met kwaliteitsbeoordeling uitwerken en uitschrijven van een literatuurstudie volgens de richtlijnen zoals vermeld in het studiemateriaal. (1.5.A.1.) (niveau 3)
De student kan een verpleegkundige relevantie uitwerken en uitschrijven van een literatuurstudie volgens de richtlijnen zoals vermeld in het studiemateriaal. (1.5.A.1.) (niveau 3)
2. Realiseren - 2. Toepassen van beroepsspecifieke handelingen ifv het opgestelde systematische zorgplan
De student kan aanbevelingen uitwerken en uitschrijven van een literatuurstudie volgens de richtlijnen zoals vermeld in het studiemateriaal.(2.2.A.1.) (niveau 3)
De student kan een besluit uitwerken en uitschrijven van een literatuurstudie volgens de richtlijnen zoals vermeld in het studiemateriaal. (2.2.A.1.) (niveau 3)
De student kan een discussie uitwerken en uitschrijven van een literatuurstudie volgens de richtlijnen zoals vermeld in het studiemateriaal. (2.2.A.1.) (niveau 3)
2. Realiseren - 4. Toepassen van gezondheidspromotie, rekening houdend met het welzijn van de zorgvrager.
De student kan aanbevelingen uitwerken en uitschrijven van een literatuurstudie volgens de richtlijnen zoals vermeld in het studiemateriaal. (2.4.A.1.) (niveau 3)
De student kan een besluit uitwerken en uitschrijven van een literatuurstudie volgens de richtlijnen zoals vermeld in het studiemateriaal. (2.4.A.1.) (niveau 3)
De student kan een discussie uitwerken en uitschrijven van een literatuurstudie volgens de richtlijnen zoals vermeld in het studiemateriaal. (2.4.A.1.) (niveau 3)

Leerinhoud

Zie leerdoelen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus (Ook beschikbaar via de digitale leeromgeving)

Caroline Neckebroeck, Inge Vanderstraeten, Mieke Verhaegen. Onderzoeksvaardigheden voor onderwijs, zorg en welzijn. ISBN 9045549468

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Projectopdracht literatuurstudie: 100%

De indiendatum wordt gecommuniceerd via het digitale leerplatform. Indien de student indient tussen 0 en 24 uur na de deadline, verminderen de behaalde punten met 25% waardoor er maximaal 15/20 gescoord kan worden. Indien de student indient tussen 24 en 48 uur na de deadline, verminderen de behaalde punten met 50% waardoor er maximaal 10/20 gescoord kan worden. Indien de student meer dan 48 uur na de deadline indient, behaalt de student een 0 op het opleidingsonderdeel in die examenkans.