Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
TAB 3.5 Medisch technische zorg 129873/1716/1920/1/06
Studiegids

TAB 3.5 Medisch technische zorg 1

29873/1716/1920/1/06
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als TAB 3.5 Medisch technische zorg 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Berghmans Johan, De Roeck Johan, Matthyssen Benedicte
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voorafgaand aan dit Olod dient de student de volgende Olod’s te hebben gevolgd: NVT
De instroomcompetenties zijn gelijk aan de eindcompetenties van de desbetreffende Olod’s.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 1. Verzamelen van relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving en eigenschappen van de zorgvrager)
De student kan de correcte beeldvormingstechniek voor de meest voorkomende klinische indicaties benoemen. (1.1.A.1.) (niveau 3)
De student kan de principes, het doel, de indicaties en het verloop van de belangrijkste onderzoeken in de medische beeldvorming omschrijven. (1.1.A.1.) (niveau 3)
De student kan de verschillende beeldvormingstechnieken en hun voor- en nadelen omschrijven. (1.1.A.1.) (niveau 3)
De student kan de verschillende vormen van anesthesie in de operatiekamer en bijhorende voorbereiding / begeleiding van de patiënt benoemen. (1.1.A.1.) (niveau 3)
De student kan specifieke aspecten i.v.m. kinderanesthesie (voorbereiding angst management, postoperatief pijnbeleid) omschrijven. (1.1.A.1.) (niveau 3)
2. Realiseren - 2. Toepassen van beroepsspecifieke handelingen ifv het opgestelde systematische zorgplan
De student kan aangeven welke materialen en toebehoren er aanwezig dienen te zijn op een intensieve zorgen afdeling en een operatiekamer. (2.2.A.1.) (niveau 3)
De student kan de voorbereiding en de nazorg van de patiënt, die een radiologisch onderzoek moet ondergaan, omschrijven. (2.2.A.1.) (niveau 3)
De student kan de voorbereiding, de toediening, nazorg en de contrast-allergische reacties van contrastmiddelen omschrijven. (2.2.A.1.) (niveau 3)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan de gevaren van werken met ioniserende straling herkennen (radioprotectie). (2.3.A.1.) (niveau 3)
De student kan materialen en toebehoren die nodig zijn in de verschillende operatiezalen omschrijven en herkennen. (2.3.A.1.) (niveau 3)
De student kan correct inschatten welke handelingen steriel, dan wel hygiënisch worden uitgevoerd en kan materiaal correct beoordelen op hygiëne en steriliteit (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan de taken van een omloopverpleegkundige benoemen en kent de verpleegkundige aandachtspunten teneinde de basisprincipes te respecteren (2.3.A.1) (niveau 3)

Leerinhoud

Na afloop van dit Olod kan de student:

Medische beeldvorming
• de principes, het doel, de indicaties en het verloop van de belangrijkste onderzoeken in de medische beeldvorming omschrijven. (1.1.A.1.) (niveau 3)
• de voorbereiding en de nazorg van de patiënt, die een radiologisch onderzoek moet ondergaan, omschrijven. (2.2.A.1.) (niveau 3)
• de voorbereiding, de toediening, nazorg en de contrast-allergische reacties van contrastmiddelen omschrijven. (2.2.A.1.) (niveau 3)
• de gevaren van werken met ioniserende straling herkennen (radioprotectie). (2.3.A.1.) (niveau 3)
• de verschillende beeldvormingstechnieken en hun voor- en nadelen omschrijven. (1.1.A.1.) (niveau 3)
• de correcte beeldvormingstechniek voor de meest voorkomende klinische indicaties benoemen. (1.1.A.1.) (niveau 3)
Anesthesie bij volwassenen en kinderen
• aangeven welke materialen en toebehoren er aanwezig dienen te zijn op een intensieve zorgen afdeling en een operatiekamer. (2.2.A.1.) (niveau 3)
• de verschillende vormen van anesthesie in het OK en bijhorende voorbereiding / begeleiding van de patiënt benoemen. (1.1.A.1.) (niveau 3)
• specifieke aspecten i.v.m. kinderanesthesie (voorbereiding angst management, postoperatief pijnbeleid), kunnen omschrijven. (1.1.A.1.) (niveau 3)
Operatiekamer
• omschrijven en herkennen van materialen, basisinstrumenten en toebehoren die nodig zijn in de verschillende operatiezalen. (2.3.A.1.) (niveau 3)
• omschrijven hoe correct omgegaan wordt met de hygiëne en steriliteit de operatiezaal. (2.3.A.1.) (niveau 3)
• de correct aankleed-, handwasprocedure in de operatiezaal, kennen. (2.3.A.1.) (niveau 3)
• basispositioneringen (her)kennen en de aandachtspunten om dit veilig toe te passen in de operatiezaal. (2.3.A.1.) (niveau 3)
• de aandachtspunten weten om veilige heelkunde toe te passen in de operatiezaal. (2.3.A.1.) (niveau 3)
• Benoemen van de taken van een omloopverpleegkundige (2.3.A.1.) (niveau 3)
• omschrijven waaruit een correct preoperatieve voorbereiding van de patiënt, bestaat. (2.3.A.1.) (niveau 3)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Basisboek Operatieve Zorg en technieken

Lotte Bolks, Linda Bruggink-Gerrits, Chantal Van Dijck, Elly Kok-Meetsma, versie 15-09-2017

ISBN 9789036817554
Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen49,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans

Semester 1 Kennistoets 100,00 Schriftelijk examen.

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans

Tweede examenperiode Kennistoets 100,00 Schriftelijk examen.