Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
TAB 3.3 Kinderverpleegkundige zorg op maat29920/1716/1920/1/52
Studiegids

TAB 3.3 Kinderverpleegkundige zorg op maat

29920/1716/1920/1/52
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 3
  • Bachelor in de verpleegkunde (in afbouw)
    Keuzeoptie:
    • keuzetraject kinderverpleegkunde
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als TAB 3.3 Kinderverpleegkundige zorg op maat
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Gerwen Ellen
Andere co-titularis(sen): El Fekri Assia, Present Evy, Van der Linden Eva
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Voorafgaand aan dit Olod is het aanbevolen om onderstaand Olod gevolgd te hebben: 
Theoretische achtergrond van het beroep 2.3: Zorg aan moeder en kind

De instroomcompetenties zijn gelijk aan de eindcompetenties van de desbetreffende Olod’s.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan aangeven welke verpleegkundige interventies er genomen kunnen worden bij het optreden van acute (al dan niet levensbedreigende) situaties bij pediatrische en neonatale zorgvragers en hierbij in staat zijn de verpleegkundige aandachtspunten kunnen benadrukken. (1.3.A.1) (niveau 3)
De student kan inzicht tonen in de algemene zorgen en verpleegkundige observaties die horen bij een totaalzorg aan en opvolging van een gezonde én zieke pediatrische en neonatale zorgvrager. (1.3.A.1) (niveau 3)
De student kan inzicht verwerven in de actieve psychosociale benadering en ondersteuning van de pediatrische en neonatale zorgvragers en diens ouders/voogden. Tevens ook psychosociale én psychische problematieken kunnen herkennen bij deze zorgvragers en hieraan mogelijke (verpleegkundige) interventies en aandachtspunten koppelen. (1.3.A.1) (niveau 3)
De student kan inzicht verwerven in de werking, indicaties,contra-indicaties en verpleegkundige aandachtspunten van/bij specifieke behandelingmethodieken op de pediatrische en neonatale afdelingen. (1.3.A.1) (niveau 3)
De student kan specifieke zieketebeelden bij de pediatrische en neonatale zorgvrager herkennen op basis van klinische symptomen en diagnostiek, weten welke verpleegkundige aandachtspunten deze ziektebeelden vereisen én daarnaast weten welke verpleegkundige interventies er genomen kunnen worden om tegemoet te komen aan de zorgbehoeften van het kind/ de neonaat. (1.3.A.1) (niveau 3)
2. Realiseren - 1. Handelen in functie van de noden en behoeften van de zorgvrager (cfr. referentiekader) en rekening houden met hun persoonlijke zingeving.
De student kan aangeven welke verpleegkundige interventies er genomen kunnen worden bij het optreden van acute (al dan niet levensbedreigende) situaties bij pediatrische en neonatale zorgvragers en hierbij in staat zijn de verpleegkundige aandachtspunten kunnen benadrukken. (2.1.A.1) (niveau 3)
De student kan inzicht tonen in de algemene zorgen en verpleegkundige observaties die horen bij een totaalzorg aan en opvolging van een gezonde én zieke pediatrische en neonatale zorgvrager. (2.1.A.1) (niveau 3)
De student kan inzicht verwerven in de actieve psychosociale benadering en ondersteuning van de pediatrische en neonatale zorgvragers en diens ouders/voogden. Tevens ook psychosociale én psychische problematieken kunnen herkennen bij deze zorgvragers en hieraan mogelijke (verpleegkundige) interventies en aandachtspunten koppelen. (2.1.A.1) (niveau 3)
De student kan inzicht verwerven in de werking, indicaties,contra-indicaties en verpleegkundige aandachtspunten van/bij specifieke behandelingmethodieken op de pediatrische en neonatale afdelingen (2.1.A.1) (niveau 3)
De student kan specifieke zieketebeelden bij de pediatrische en neonatale zorgvrager herkennen op basis van klinische symptomen en diagnostiek, weten welke verpleegkundige aandachtspunten deze ziektebeelden vereisen én daarnaast weten welke verpleegkundige interventies er genomen kunnen worden om tegemoet te komen aan de zorgbehoeften van het kind/ de neonaat. (2.1.A.1) (niveau 3)
3. Coördineren - 2. Regisseren van de zorgsituatie
De student kan aangeven welke verpleegkundige interventies er genomen kunnen worden bij het optreden van acute (al dan niet levensbedreigende) situaties bij pediatrische en neonatale zorgvragers en hierbij in staat zijn de verpleegkundige aandachtspunten kunnen benadrukken. (3.2.A.1) (niveau 3)
De student kan inzicht tonen in de algemene zorgen en verpleegkundige observaties die horen bij een totaalzorg aan en opvolging van een gezonde én zieke pediatrische en neonatale zorgvrager. (3.2.A.1) (niveau 3)
De student kan inzicht verwerven in de actieve psychosociale benadering en ondersteuning van de pediatrische en neonatale zorgvragers en diens ouders/voogden. Tevens ook psychosociale én psychische problematieken kunnen herkennen bij deze zorgvragers en hieraan mogelijke (verpleegkundige) interventies en aandachtspunten koppelen. (3.2.A.1) (niveau 3)
De student kan inzicht verwerven in de werking, indicaties,contra-indicaties en verpleegkundige aandachtspunten van/bij specifieke behandelingmethodieken op de pediatrische en neonatale afdelingen. (3.2.A.1) (niveau 3)
De student kan specifieke zieketebeelden bij de pediatrische en neonatale zorgvrager herkennen op basis van klinische symptomen en diagnostiek, weten welke verpleegkundige aandachtspunten deze ziektebeelden vereisen én daarnaast weten welke verpleegkundige interventies er genomen kunnen worden om tegemoet te komen aan de zorgbehoeften van het kind/ de neonaat (3.2.A.3) (niveau 3)

Leerinhoud

In dit Olod komen volgende onderwerpen aan bod:

Neonatologie:

o Omgaan met sterven en rouw

o Prematuriteit, dysmaturiteit levensverwachtingen en onderzoek.

o Kenmerken vd prematuur en dysmatuur

o Problemen per stelsel & verpleegkundige aandachtspunten

o Klinisch redeneren


Pediatrie:

o Verpleegkundig handelen bij specifieke problematieken en pathologieën bij kinderen

o Verpleegkundig handelen bij specifieke behandelingsvormen

o Verpleegkundige observaties en interventies bij algemene infectieziektes + PEWS

o Verpleegkundig handelen bij het chronisch zieke kind

o Verpleegkundig handelen bij een kind met psychische en/of psychosociale problematieken

o EHBO bij kinderen

o Screening en handelingen bij opname van het zieke kind

o Levensreddend handelen bij kinderen

o Kindermishandeling en protocol

o Excessief huilgedrag vs Huilbaby’s

o Infuustherapie en medicatietoediening

o Pijnbeleving en -observatie

o Voeding en aandachtspunten

o SIDS en preventiemaatregelen

o Oudereducatie participatie en gezondheidsvoorlichting

o Klinisch redeneren


   Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer TAB 3.3 Kinderverpleegkundige zorg op maat. (beschikbaar via het digitaal leerplatform)Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Van den Brink, G.T.W.J., Tol, T.N.C., & van Vught, E.M. (2008). Leerboek intensive-care-verpleegkunde kinderen (3e druk). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. (voor pediatrie-deel)

Van den Brink, G.T.W.J., Hankes Drielsma, I.J., van Driessen, S.G.M. & te Pas, E. (2017). Leerboek intensive-care-verpleegkunde neonatologie (3e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. (voor neonatologie-deel)

Bovenstaande handboeken kunnen gebruikt worden ter verduidelijking van de gegevens lessen. Deze dienen niet verplicht aangekocht te worden. 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen49,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Schriftelijke of digitale toetsing: Mogelijke soorten examenvragen die gesteld kunnen worden:
- Casusgerelateerde inzichtsvragen
- Open en gesloten kennisvragen
- Multiple choice vragen ( Giscorrectie kan toegepast worden)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijke of digitale toetsing: Mogelijke soorten examenvragen die gesteld kunnen worden:
- Casusgerelateerde inzichtsvragen
- Open en gesloten kennisvragen
- Multiple choice vragen ( Giscorrectie kan toegepast worden)